Nušvitimo belaukiant

Kategorijos: 

Vakar nuėjom į pirtį ir laukėme nušvitimo.
Nušvitimo nebuvo.
- Reikia kalbėti mantrą, - pasiūliau nedrąsiai.
- Meditacija būtų geriau, - įsiterpė kitas.
- Pasninkas ir apsivalymas, - prisidėjo trečias. - Dvidešimt metų susilaikyti nuo sekso.
- Stipriausias žodis - tai jūsų pačių vardas, - mėginau ginčyti. - Ar bandėte kada giedoti savo vardą kaip mantrą?
- Na jau ne! Jeigu giedosiu ką nors, tai kalnus!..
Alius Sakinis sujungė laidus, ir nušvitimas įvyko. Net prisimerkiau.
Visi buvom pliki.
"Kaip jie nutuko!" - galvojom kiekvienas.

Visur visada visi

Kategorijos: 

Davatka paskaitė apie bažnyčios melą ir sako:

- Tai negi visur tik melas, tai negi visur apgaulė?

Ji tuo niekaip netikės.

Bažnyčia - tai viskas. Šiapus šventoriaus tvoros - visas davatkos pasaulis. Nieko daugiau nėra. Ar gali būti, kad būtų tik melas, tiktai apgaulė?

Davatka skaito apie kunigų pedofiliją ir netiki, dreba iš pykčio visa:

- Jums nieko švento nėra!

Jei gali būti kas švento, tai šiapus šventoriaus tvoros. Anapus nieko daugiau.

Dievažmogis vietoj maištininko

Kategorijos: 

- Petrai, užteks studijuoti Jėzaus pamokymus, laikas pradėti GARBINTI Dievo Sūnų, - parašė man vienas kunigas.

- Petrai, mesk tą pasaką, kam tau ta išgalvota būtybė? - sako man ateistas.

Atrodo, tokios skirtingos pažiūros, bet abu kalba tą patį.

Jie abu neigia realų žmogų, legendomis apipintą maištininką, sukilusį prieš savo religiją. Vieni nenori matyti jo mokymo ir vietoj studijų siūlo užsiimti fantastinės būtybės garbinimu, kiti neigia tą maištininką, nes patikėjo kunigu ir laiko tą žmogų išgalvota būtybe, dievažmogiu.

Kunigo gundymas

Kategorijos: 

Celibato nukamuotas kunigas pasiskundė dorovės policijai, kad priešais jo langus įsikūrė viena kekšė, kuri vakarais savo bute išdarinėja tokius dalykus, kad baisu pažiūrėti pro langą.
- Tai kad nieko iš čia nematyti, - atėjęs pasakė dorovės policininkas.
- Nematyti? O jūs palipkit ant spintos!..

Parabolinė antena - puikiausias saulės kolektorius

Kategorijos: 

 

Pasakoja Deimantas:
Kai pasidariau vieną parabolinį saulės kolektorių, užsimaniau kito, galingesnio. Tėvas atidavė seną nereikalingą 1,2 metro skersmens parabolinę televizoriaus anteną. Kodėl jos neapklijavus folija? Saulės šildomas plotas būtų 1,13 kvadratinio metro. Jeigu visi spinduliai sueitų į vieną tašką, kokia būtų temperatūrą?

Alius viską atspėja

Kategorijos: 

Mūsų rinktinė gėdingai prakišo.

- Ar nesakiau? - klausia Alius Sakinis.

Jis tikrai sakė, kad rinktinė praloš čempionatą.

Kitą sykį rinktinė laimėjo. Alius vėl klausia:

- Ar nesakiau?..

Kai lyja, Alius jau būna sakęs, kad lis, kai giedra, Alius būna numatęs ir tai.

Sykį paklausiau savo bičiulio:

- Aliau, kaip tu viską atspėji?

Pasaulio suvokimo paradoksai

Kategorijos: 

Mes visi gyvename savo fantazijų pasaulyje, tačiau dauguma žmonių to nesuvokia. Niekas nepažysta pasaulio, koks jis iš tiesų yra. Kiekvienas žmogus visiškus savo prasimanymus kartais vadina tikrove. Bet aš žinau, kad gyvenu fantazijų pasaulyje. Ir man taip daug labiau patinka. Aš pykstu dėl visko, kas trikdo šį mano požiūrį.
Federico Fellini

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Front page feed