Tu gali skraidyti

Kategorijos: 

Kiti klausia, kaip aš pakilau.

Tai buvo vaiskų vasaros rytą. Aš stoviu mūsų miške prie upelio, už nugaros - aukštas, status skardis, o jis man sako:

- Virsk aukštėlninkas!

Kaip aš virsiu?

- O taip: suglausk kojas, ištiesk kelius, rankas laikyk prie šonų. Dabar griūk ant nugaros.

Jo balsas švelnus, raminantis, bet vis tiek bijau.

- Patikėk manimi - tu gali!..

Aš patikiu. Nežinau, kas bus, bet - tiek to.

Oho, aš laikausi ore!

- Sakau: tikėk manimi, tu gali skraidyti!

Kitas žmogus

Kategorijos: 

- Girdėjau, bus daug šampano, - pasakė vairuotojas ir familiariai pamerkė akį.

- Kur? - nustebau. - Traukinių stoty?

Jis garsiai nusijuokė, rodydamas savo bedantę burną:

- Gerai pasakyta! Laikraščio balius - traukinių stoty. Tu visada turėjai bajerio!

Pagalvojau, kad ir man reikėtų susidėti kai kuriuos dantis. Bet iš kur taksistas mane pažįsta?

- Tave visi pažįstam, - pasakė vairuotojas, tarsi išgirdęs mintis, bet pravažiavo stotį. Ką jis sau leidžia? Aš turiu važiuoti namo, man reiokia į stotį, o jis veža velniai žino kur!

Ieškinys sau

Kategorijos: 

- Šiandien tau klius truputį kitoks, ne reporterio darbas, - pasakė šefo žmona, žiūrėdama į mane pro akinius. - Tu palaikysi teisme mūsų laikraščio ieškinį.

- Ką? - nustebau.

- Iš esmės tai bus kaltinimas vienam mažam laikraštukui. Viskas labai paprasta, byla kaip ir laimėta. Prieš dešimt metu jis paskelbė apie mūsų laikraštį vieną labai bjaurų sakinį, kuris žeidžia orumą ir garbę. Tu, mūsų atstovas, turėsi pareikalauti 10 tūkstančių litų.

Paėmiau į rankas kažkokius bylos popierius.

- Prieš dešimt metų dirbau tame laikraštyje, - pasakiau.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Front page feed