Religija

Šventasis karas nesibaigė

Kategorijos: 

Tikėjimas gyvas!
Aš jau maniau, kad religija pamažu miršta, pasiduodama pakantumui ir kitai bedievybei, nusileisdama kitiems ir kitokiems.
Bet ne! Šventasis karas nesibaigė.
Tikrai šventasis. Ne dėl žemiškų turtų, ne dėl valdžios ar kitokios naudos. Tik dėl tikėjimo.
Dėl tikėjimo, kad mes geresni, kad mes vieninteliai, kad mūsų tikėjimas tikras. Štai kas Orlando tragedija. Grynas tikėjimas. Nieko daugiau.

Neįgalumo nauda

Kategorijos: 

Neįgaliųjų silpnume ir trapume slypi lobiai. Tai prasitarė vyriausias Vatikano šamanas.
Taip, labai dideli lobiai. Milijonai eurų.
Šamanas sako, kad jie galėtų atnaujinti krikščioniškas bendruomenes.
Bet pirmiau juk atnaujina kunigų limuzinus.
O paskui ne kas ir belieka...

Pats laikas apsivalyti

Kategorijos: 

Netrukus Verbos. Tuoj paūmės jų neurozė.
Kaltės jausmas po truputį pabus. Kažkur giliai, keldamas sunkiai suvokiamą nerimą ir truputį aiškesnę atpildo baimę. Kartu įsijungs liguista fantazija - beveik kaip tada prieš Kalėdas. Feisbuke padaugės angeliukų ir kitų panašių būtybių. Laikas plakti save. Vieniems užteks verbų, kiti, sunkesnieji ligoniai, imsis tikrų rimbų ir kitą penktadienį viešai nubaus save iki kraujo.
Dabar bausmė sumažės.
Bausmė už ką? Kaltas dėl ko?

Absurdo spąstai

Kategorijos: 

- Petrai, ar neparankiotum Biblijos citatų, kur dievas, kaip tu sakei, liepė akmenimis užmušti žmogų, kam jis dirbo per šabą, išnaikinti kažkokias nukariautas tautas ir netgi žydus, jeigu jie atsimetė nuo tikrosios religijos, nusmeigti ir sudeginti nuosavą vaiką?..

- Galėti, aišku, galėčiau. Sėsčiau ir padaryčiau. O kam tau reikia?

- Noriu parodyti vienai davatkai. Aš jai sakiau, bet ji netiki, sako, Petras pliurpia nesąmones...

- Ak, davatkai!.. - nusijuokiau.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Religija