Antisemitizmas

"Lipo žydas kopėčiom ir nukrito netyčiom. Imkit, vaikai, pagaliuką ir užmuškit tą žyduką..." Iš kur šitos vaikams skirtos dainuškos? Žydas ateis, įkiš į maišą ir nusineš. Tu nežinai, kad žydai išsunkia krikščionių vaikų kraują ir kepa macus? Keista, bet mano pažįstami suaugę žmonės tiki šia beprotybe. Kaip ir "pasauliniu žydų sąmokslu", beje. Kaip ir "iš žydų einančiu" blogiu... Kas tai? Fobijų sukeltos individualios fantazijos? Bet kodėl jos tokios panašios ir būdingos ne tik lietuviams? Paskleidė Hitleris? O iš kur išmoko jis pats?

Ne, tai giliau, daug giliau. Antisemitizmas turi tokias senas ir gilias šaknis, kad viena iš jų - dogmatinė, siekia patį religijos centrą.