Begalinis gailestingumas

Žiaurusis gailestingumas, šykštusis dosnumas

Įprastos moralinės sąvokos, tokios, kaip dosnumas, nesavanaudiškumas, skamba groteskiškai, jeigu jomis švaistosi šykštus savanaudis, tarkim, darbuotojus engiantis darbdavys. Mus gali prajuokinti nutukėlis lektorius, mokantis kitus laikytis dietų ir nuolatos pasninkauti. O jei serijinis žudikas teismo salėje prabiltų apie gailestingumą, mus tai šokiruotų. Taip yra todėl, kad sakomus žodžius esame linkę derinti su kalbėtoju.

Įsivaizduotas pamatas

Kategorijos: 

- Matau, mūsų tauta sutrikusi.  Ji sutriko todėl, kad nejaučia moralinio pamato.

Kalbėdama apie tai, ji atrodė labai susirūpinusi. Juk mato, kas vyksta aplink: senukai dreba dėl ateities, kurios ir taip nebėra, jauni ateities bėga ieškoti svetur, bet vis žiūri atgal, į tėvynę, kuri jų visiškai nelaukia. Šventės tapo tokiomis tuščiomis dienomis  - daug blogiau už paprastas darbo dienas. Baisu žiūrėti į tuščias žmonių  akis per Naujuosius metus ar Velykas.

Svarbu gyvybė, bet ne žmogus

Kategorijos: 

Nesu abortų šalininkas ir nieko neagituoju daryti abortus. Bet, kai klausausi diskusijų "už" ir "prieš", vis išgirstu garsėjančią abortų priešininkų choro giesmę apie kažkokį "gyvybės šventumą". Tiesą sakant, sąvoka būtų kaip sąvoka, jeigu viską, kas gyva, laikytume šventa ir nieko, kas gyva, niekada nežudytume.

Nepakantumo ideologija

Kategorijos: 

- Krikščionių antisemitizmas - natūralus dalykas, - sako jaunas antisemitas. - Jeigu krikščioniai nebūtų naikinę žydų, jie būtų tapę žydų vergais.

O jeigu žydai kažkada nebūtų naikinę pagonių, jie nebūtų užėmę „pažadėtosios žemės”. Jeigu baltieji nebūtų engę negrų, tikriausiai negrai būtų engę baltuosius. Jeigu krikščioniai nebūtų atsispyrę prieš musulmonus, juos musulmonai būtų įveikę. Ir atvirkščiai: jeigu musulmonai nebūtų atlaikę kryžiuočių žygių, jie būtų patekę po krikščionių padu. Jeigu sąjungininkai nebūtų nukariavę vokiečių, juos būtų nukariavę vokiečiai…

Užsiprenumeruoti Begalinis gailestingumas