Antisemitizmas

Antisemitizmas

"Lipo žydas kopėčiom ir nukrito netyčiom. Imkit, vaikai, pagaliuką ir užmuškit tą žyduką..." Iš kur šitos vaikams skirtos dainuškos? Žydas ateis, įkiš į maišą ir nusineš. Tu nežinai, kad žydai išsunkia krikščionių vaikų kraują ir kepa macus? Keista, bet mano pažįstami suaugę žmonės tiki šia beprotybe. Kaip ir "pasauliniu žydų sąmokslu", beje. Kaip ir "iš žydų einančiu" blogiu... Kas tai? Fobijų sukeltos individualios fantazijos? Bet kodėl jos tokios panašios ir būdingos ne tik lietuviams? Paskleidė Hitleris? O iš kur išmoko jis pats?

Nacizmo ištaka

Kategorijos: 

Vienas įsitikinęs katalikas, beje, mokslų daktaras, man išaiškino, kad nebuvo jokio žydų genocido - papraščiausiai žydas Hitleris, žydas Himleris ir dar keletas žydų išnaikino savo brolius žydus, tokiu būdu norėdami atsikratyti viso blogio, kuris slypi žydų tautoje. Klausimas: ar ši nuostata apie žydų tautoje slypintį blogį atitinka katalų bažnyčios mokymą ir apskritai krikščionybės doktriną?

Užsiprenumeruoti Antisemitizmas