Alegorijos

Pasaulis kaip suasmeninta ašara

Kategorijos: 

Dangus pravirko rudenio ašara...

 

Kaip jis galėjo pravirkti, jeigu neturi akių?

 

Beržas pasilenkė ir apkabino mane... Kaip jis apkabins, jeigu neturi rankų?

 

Kaip jie tai padarys, jeigu yra ne žmonės?

 

Nesukit galvos! Saulė pabunda, pažadiną žemę, saulė ir pabučiuoja, tarsi būtu motulė. Vėjas išdykęs po kiemą kvailioja, ridena tuščias alaus skardines. Upė bėga kažkur, debesys eina būriais. Viskas gyva aplink!

 

Kaip tai atsitinka? Iš kur mūsų potraukis kurti metaforas?

 

Kas yra tikėjimo kankinys?

Kategorijos: 

Tikrai, kas jis yra?
Kaip atsakyti vaikui?
Tarkim, gyveno žmogus, kuris tikėjo, kad Kalėdų Senelis gyvena Lalandijoj, o jo padėjėja Snieguolė yra nekalta mergaitė.
- Užmuškit, jei norit, aš tuo visada tikėsiu, - sakydavo jis. - Muškit, kankinkit -  neišduosiu savo tikėjimo!
Sykį tą kalbą nugirdo keli chuliganai, labai negeri žmonės.
- Tikrai leisies kankinamas? - nusistebėjo jie. - Muštų kas nors, o tu kalbėtumei savo?
- Aš kalbėčiau iš savo tikėjimo!

Neatestuotas apaštalas

Kategorijos: 

Į vyskupijos duris pasibeldė kukliai apsirengęs sulysęs barzdotas žmogelis.
- Gal kokio darbo?.. - prašo.
- O ką galėtumei dirbti? - klausia vyskupijos klerkas.
- Na, gal Evangeliją skleisti...
- Tu kunigas?
- Ne...
- Teologijos fakultetą baigei? Turi teologijos laipsnį?
- Kad ne...
- Tikybos mokytojas? Kunigo rekomendaciją turi?
- Neturiu...
- Tai kas tu toks, kad nori mokyti Evangelijos?
- Paulius...

Nebe tas Jėzus

Kategorijos: 

Žmonės sustingę žiūrėjo į dvasios tėvą margais povo drabužiais, kaip jis atidarė tokias altoriaus dureles ir ištraukė Dievą. Tiksliau - auksinį indelį su Dievu. O jeigu dar tiksliau - su baltais apvaliais plotkeliais, kuriuose Jėzus tuoj įsikurs pagal specialią komandą.

Dvasios tėvas kažką sumurmėjo lotyniškai ir truputėlį drebėdamas pakėlė auksinį indą į viršų.

Visi nuščiuvę laukė stebuklo.

Dar vienas lotyniškas burtažodis, ir iš auksinio indelio ėmė veržtis dūmai, pasklido aitrus šventų smilkalų kvapas.

- Ai! - sucipo kažkas.

Teisiųjų rojus

Kategorijos: 

Vienoj žmonių karalystėj gyveno trys broliai. Du buvo protingi, o trečiasis apie tai negalvojo. Protingieji broliai buvo dar ir turtingi, o trečiajam visko užteko.

 

Vieną dieną jie užvalgė genetiškai modifikuotų produktų ir visi trys numirė.

Krikščionybės iliuzija

Kategorijos: 

Tikėjimas gali būti jėga. Turėčiau tikėjimą kaip aguonos grūdą - kalną pajudinčiau. Deja, aguonos grūdelis nepajuda…

Kiti sako, jog viskas labai paprasta - nueini į artimiausią bažnyčią ir įsirašai į dorus katalikus, dorus liuteronus arba dar doresnius baptistus. Tapęs doru kataliku, dar ir giminėms įtikčiau. Nauda būtų dviguba.

Stebuklinga riekė

Kategorijos: 

Į Aliaus Sakinio trobelę užsuko Dievas. Alius kuitėsi apie puodus, ir troboje viskas staiga nušvito, o asloje pasirodė daugybė šiukšlių. Jis pasodino svečią virtuvėj prie stalo, o pats čiupo už šepečio.

- Sakau, užsuksiu, pažiūrėsiu, kaip tu gyveni, - pradėjo kalbą svečias.
Alius ištraukė iš stalčiaus duonos riekę, storai aptepė sviestu ir padėjo Dievui ant stalo.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Alegorijos