Kas yra tikėjimo kankinys?

Kategorijos: 

Tikrai, kas jis yra?
Kaip atsakyti vaikui?
Tarkim, gyveno žmogus, kuris tikėjo, kad Kalėdų Senelis gyvena Lalandijoj, o jo padėjėja Snieguolė yra nekalta mergaitė.
- Užmuškit, jei norit, aš tuo visada tikėsiu, - sakydavo jis. - Muškit, kankinkit -  neišduosiu savo tikėjimo!
Sykį tą kalbą nugirdo keli chuliganai, labai negeri žmonės.
- Tikrai leisies kankinamas? - nusistebėjo jie. - Muštų kas nors, o tu kalbėtumei savo?
- Aš kalbėčiau iš savo tikėjimo!
- Gerai, pamėginkim, - nusijuokė chuliganai, labai negeri žmonės ir nutvėrę ėmė sukti jam ranką. - Tai kur Kalėdų Senelis gyvena?
- Laplandijoj, niekur kitur! - sušuko tikintysis ir sudejavo iš skausmo.
Tie chuliganai, labai negeri žmonės, buvo nustebinti tokio tikėjimo.
- Oho! - sakė jie. - Pamėginkime dar.
Dabar jie nutvėrę suko abi rankas ir porą sykių kumščiu smogė kankiniui į paširdžius.
- Laplandijoj, Laplandijoj!.. - šaukė tikėjimo kankinys. - O Snieguolė - nekalčiausia mergelė! Darykit, ką norit, kankinkit mane elektra - neišduosiu savo tikėjimo.
- Tikrai gera idėja - jungiam elektrą!..
Tie chuliganai, labai negeri žmonės, tikėjimo kankiniui pririšo prie rankų laidus ir įjungė elektrą.  Manė, dabar jau tikrai palauš užsispyrėlį.
Bet elektra buvo stipri, o žmogelio širdis menka - tas ėmė ir krito negyvas.
Jis mirė, neišdavęs tikėjimo. Kalėdų senelis taip ir kilo gyventi Laplandijoj.
Daugybė vaikų tuo tiki ir šiandien.
O kur iš tiesų jis gyvena?
Kaip tai - kitur? Tavo tikėjime!
Niekur kitur - tik tavo tikėjime!
Aha.
Jei tikro Kalėdų Senelio niekur tikrai nėra, tai jis gali būti bet kur?
Išeitų, žmogus galėjo sakyti kitaip, galėjo sakyti, kad Lietuvoj ar Vokietijoj?..
Ne, negalėjo - juk neleido tikėjimas!
Vaikeli, negi nesupratai?
Tikėjimo kankinys - tai žmogus, kuris kenčia nuo savo tikėjimo.

Komentarai

Antanas

Gera tema!
Tikėjimo kankinys... Žmogelis, prisirakinęs save prie sienos grandinėmis ir raktą numetęs toli,
kur pats negali pasiekti...
Manau, kad gana neretas, dažnai nė nepastebime, kaip savanoriškai tampame tais „tikėjimo kankiniais“. O baisiausia, kai tai pasidaro įprasta kasdienybe.

Kvailumas šventas

Aišku, stiprybė! Tikėti Kalėdų seniais, vaiduokliais, babaužiais, daugiavaikės Marijos amžina nekaltybės plėvele - juk tai jėga! O galvą padėti dėl kokio nykštuko arba čiupakabros juk šventas reikalas.