Kunigai prieš maištininką Jėzų

Garbintojai - prieš savo Mokytoją?

Labai keista, bet taip iš tiesų yra.
Jeigu grupė žmonių nuolatos kartoja kažkurio Mokytojo vardą, tai dar nereiškia, kad jie žada gyventi pagal jo mokymą. Tai yra pats didžiausias religijos paradoksas: galima garbinti vienus dalykus ir išpažinti visai kitus. Toliausiai yra nuėjusi krikšionybė: viską ji daro atvirkščiai, nei skelbė jos garbinamas Mokytojas.

Evangelija - fetišas

Kategorijos: 

Šventa knyga, bet dega prastai. Kišeninis Naujasis testamentas. Raidelės mažytės, be padidinamojo stiklo neįžiūrėsi. Kam leidžia tokias knygas, kurių neįskaitysi?
Bet juk šita knygelė - ne skaitymui! Tai stebuklingas fetišas. Laikysi kišenėje, rankinuke - apsaugos nuo žaibų, avarijų ir negeros akies.
Krikščionybė - tai ta pati stabmeldystė, nors ir niekina stabmeldžius.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Kunigai prieš maištininką Jėzų