Evangelija - fetišas

Kategorijos: 

Šventa knyga, bet dega prastai. Kišeninis Naujasis testamentas. Raidelės mažytės, be padidinamojo stiklo neįžiūrėsi. Kam leidžia tokias knygas, kurių neįskaitysi?
Bet juk šita knygelė - ne skaitymui! Tai stebuklingas fetišas. Laikysi kišenėje, rankinuke - apsaugos nuo žaibų, avarijų ir negeros akies.
Krikščionybė - tai ta pati stabmeldystė, nors ir niekina stabmeldžius.
Kaip aš pirkdamas nepagalvojau!..