Apsimetimo savaitė

Kategorijos: 

Didžioji savaitė.

Jie sako, kad laukia sugrįžtant.
O jeigu jis iš tiesų sugrįžtų? Jeigu vėl pultų į paauksuotas šventoves, imtų ir vėl vaikyti pralobusius kunigus, daužyti aukso kupiną iždą, skaldyti auksinius savo apties stabus?...
Pafantazuokim.
Aš manau, krikščionybė paliktų kaip buvusi. Veidmainystė nevirstų į tiesą, dvokiantis liūnas nepradėtų kvepėti. Žmonės toliau neva tikėtų jos šventumu.
Juk tai religija - apsimetimo menas.
Tą vargšą vėl nukryžiuotų, ir būtų tvarka.

Užrašas ant kryžiaus: man gana! Daugiau iš savęs nebedarysiu cirko.