Gerai jam nesibaigtų

Kategorijos: 

- Matau, kad iš Nazareto, - sako policininkas. - Kur registracija, klausiu?

O jeigu legendų herojus tikrai prisikeltų ir nueitų, sakysim, į Vatikaną?
Tai būtų gražių muštynių, auksinių ir sidabrinių stabų mėtymo!

Iš tiesų jis turėjo prisikelti gerokai anksčiau - pats žadėjo dar mokiniams neišmirus...

Bet jei prisikėlė Viduramžiais, tai padarė didelę klaidą. Tadą jį už visokias erezijas (nevadinkit nieko tėvais, net Šventojo Tėvo!..) ir piktžodžiavimus (atseit, dievo sūnus) gailestingoji Bažnyčia turėjo gyvam nulupti nagus, sulaužyti kaulus, pripilti į gerklę verdančio švino ir miesto aikštėje gyvą iškepti ant laužo krikščionių džiaugsmui.

Pats kūnas (Bažnyčia) šimtą sykių galėjo suėsti kumyrą.

Komentarai

Geriau papasakotum kaip

(Religinio fanatiko komentaras negali būti paskelbtas, nes parašytas nelietuviškais rašmenimis. - P.D.)

Maistingi kunigai pries Jezu.

(Šis komentaras negali būti paskelbtas, nes parašytas nelietuviškais rašmenimis. - P.D.)