Žmonės

Žmonės, pakeitę gyvenimą

Jie visi labai skirtingi. Panašūs tik tiek - turėjo pradėti iš naujo. Nesvarbu, dėl kokių priežasčių -  kas dėl ligos, kas dėl nelaimės, kas dėl socialinių sukrėtimų. "Jeigu negimsit iš naujo ir napasidarysit kaip vaikai, jūs nematysite karalystės", - sakė vienas gyvenimo Mokytojas. Kas ta svajonių karalystė, ta nuostabioji šalis? Na, tai gyvenimas - pats brangiausias dalykas mūsų gyvenime.

 

Jis atsisakė paklusti

Kategorijos: 

Iš mūsų, kaltinėniškių, vos nepavogė vienos garsenybės. Buvo laikas, kada jo daugelis kratėsi ir kukliai slėpė pažintį su "tėvynės išdaviku", o dabar taip apmaudu, kad jis dar vis nesugrąžinamas į mūsiškius, į mūsų krašto garbingiausių vyrų elitą. Paklausk bet kurio vaiko, ir jis išvardins: Dionizas Poška, Aleksandras Stulginskis, Jurgis Kairys... O Vladislovas Žilius?

Buvo toks vienkiemių kaimas - Pavėriai

Kategorijos: 

 

- Dieve, Dieve, kaip man graudu žiūrėti į tas trobas! - sako Stefanija Čepauskienė. - Juk dar būtų visai gyvenamos!

Kitų dar ir langai neišdaužyti, durys kaip paliktos, taip ir tebėra užrakintos. Bet žolė jau praaugo palanges, takų seniai nė žymės. Vienoje troboje dar stovi pravira spintelė, mėtosi senas puodas, kuriame jau nevirs pietūs visai šeimynai, prie sienos liko stovėti televizorius, kurio niekas jau nežiūrės.

Ne, tai ne Černobylis. Tai Pavėrių kaimas tarp Bijotų ir Ančios.

Senieji Žiliai dar vis alsuoja gyvybe

Kategorijos: 

Žiliai - senas kaimas Kaltinėnų seniūnijoje, labiausiai išaugęs kolūkio laikais. Po karo žmonės buvo suvaryti į Žilių tarybinį ūkį, kuris vėliau tapo "Artojo" kolūkiu, o galiausiai buvo sujungtas su Bilionių kolūkiu, žmonių vadinamu "Karoliu". Dabar Žilių gyventojai dirba savo atsiimtas ar privatizuotas žemes, kiti išvažiavo duonos ieškoti svetur. Per paskutinį gyventojų surašymą 2001 metais čia dar rasta 40 gyventojų. O kaip tie likusieji gyvena?

Petras Dargis alkoholizmą išsigydė be medikų ir blaivybės programų

Kategorijos: 

Šilalės rajone Kaltinėnuose gyvenantis Petras Dargis save kartais vadina kukliu išradėju, tačiau jau seniai nebevadina alkoholiku. Kodėl jis išradėjas, atskleis vėliau. O dabar – kodėl ne alkoholikas. Statistiniai anoniminiai alkoholikai tokį jo pasirinkimą vadina pasikėlimu į puikybę. Sako, tu, Petrai, su tokia mąstysena grįši į alkoholio liūną. 

Ežeralio prisiminimui

Kategorijos: 

Štai ir aš prisidėjau prie žemaičių kalbos išsaugojimo. Išreikalavau, kad būtų įteisintas Ežeralio pavadinimas. Paties ežeralio nebėra, jis išleistas mano vaikystėje, vietoje jo belikęs durpynas. Užtat atsirado gatvės pavadinimas. Dabar aš gyvenu Ežeralio gatvėje.
Chruščiovo laikais valdžia norėjo iš Ežeralio daryti durpių pramonę, bet paaiškėjo, kad durpės kimininės, kurui netinka. Zimagodai susikrovė kastuvos ir išvažiavo. Išvažiavo ir ekskavatorius, kuris išleido vandenį, dar ir užliedamas Kaltinėnus.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Žmonės