Žmonės

Tokia profesija - gelbėti kaimą

Kategorijos: 

Tokio išgąsčio Birutė Žukienė dar neturėjo. Vos tik vyrai išvažiavo į dirbtuves taisyti traktoriaus, troboje pasigirdo stiprus pyškesys. Birutė yra mačiusi gaisrą ir tą garsą pažįsta. Taip šaudo įkaitęs šiferis. Skaudančia nugara šiaip taip išėjo į kiemą, žiūri - tikrai!.. Šaudo vasarnamio stogas. Nuo jo iki daržinės - pusantro metro, ne daugiau. Šalia jų daržinės - kaimynų vasarnamis ir daržinė, o vėjas ugnį neša kaip tik į tą pusę. Kai apima baimė, atrodo - minutė kita, ir visas Gineikių kaimas nurūks dūmais.

Norvegija - kelias, kurio niekada nepamirši

Kategorijos: 

 

Kalėjimo istorijos

Kategorijos: 

"Dvidešimt metų praleidau kalėjime". Taip jis įspėja kiekvieną naują pažįstamą. Ir tai nėra tik pokštas. Petras Juozapavičius tikrai 20 metų praleido Lukiškėse už spygliuotos kalėjimo vielos, tačiau - ne teismo nutarimu. Savo noru jis čia dirbo kalėjimo gydytoju. Į pensiją išėjęs vidaus tarnybos veteranas dabar savo dienas ramiai leidžia Palentinyje. Iš tų laikų jam liko ne tik uniforminė kepurė, bet ir daugybė labai įdomių prisiminimų.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Žmonės