Kaltinėnų bažnyčios statyba

Kategorijos: 

 

 

Tas filmukas jums gali pasirodyti mažumėlę ištemptas ir pernelyg religingas, bet pažiūrėti verta jau vien dėl to, kad filmuota seniai, kai mano gimtųjų Kaltinėnų klebonas Petras Linkevičius dar nebuvo išspirtas ir sutryptas. Dabar viskas yra antraip: daugelis P. Linkeviaus darbų liko nebaigti, daugelis apleista ir sunaikinta. Klausydami vietinių žmonių liaupsių, turėkite galvoje tokį dalyką: dabar daugelis jų nebekalbėtų arba kalbėtų visai antraip. Tos pačios davatkos, kurios taip nuoširdžiai garbino, dabar lygiai taip pat nuoširdžiai niekina. Kalbu, žinoma, apie religinį nuoširdumą - paauksuotos katalikų bažnyčios moralinį pagrindą. Tos pačios, kurią statė ir P. Linkevičius.