Ne, tai ne tas pats pacifistas!

Kategorijos: 

Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios!..
Paprasčiausias bažnyčios burtažodis, jį naudoja ir katalikų šamanai. Bet galime iššifruoti, pamėginti suprasti.
Dievo Sūnus - tai Jėzus Kristus. Žino kiekvienas bažnyčios kvapo uostęs žmogus. Taigi Jėzaus Kristaus vardu laiminu šituos žudymo įnagius!
Pala, pala... Tas Jėzus - ar ne tas pats istorinis personažas, religinis maištininkas? Tas, kuris kažkada mėgino vaduoti žmones iš kunigų priespaudos? Tai jis dabar išvien su kunigais? Jis kviečia eiti į karą ir žudyti artimą?..
Ne, negali būti tas pats. Pagalvokite patys. Anas buvo pacifistas, šitas - labai karingas, anas niekino turtus, šitas mėgsta būti auksinis... Anas ir tas, kuris dabar kunigų naudojamas, nieko bendro neturi.
Tai juk visiškos priešingybės!