Ne, tai ne tas pats pacifistas!

Kategorijos: 

Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios!..
Paprasčiausias bažnyčios burtažodis, jį naudoja ir katalikų šamanai. Bet galime iššifruoti, pamėginti suprasti.
Dievo Sūnus - tai Jėzus Kristus. Žino kiekvienas bažnyčios kvapo uostęs žmogus. Taigi Jėzaus Kristaus vardu laiminu šituos žudymo įnagius!
Pala, pala... Tas Jėzus - ar ne tas pats istorinis personažas, religinis maištininkas? Tas, kuris kažkada mėgino vaduoti žmones iš kunigų priespaudos? Tai jis dabar išvien su kunigais? Jis kviečia eiti į karą ir žudyti artimą?..
Ne, negali būti tas pats. Pagalvokite patys. Anas buvo pacifistas, šitas - labai karingas, anas niekino turtus, šitas mėgsta būti auksinis... Anas ir tas, kuris dabar kunigų naudojamas, nieko bendro neturi.
Tai juk visiškos priešingybės!

Komentarai

Ir aš buvau pakraupęs kai

Ir aš buvau pakraupęs kai pamačiau šiuos vaizdus, galvoju nesamone kažkokia šitaip negali būti, juk tai prištarauja visam Kristaus mokymui.... Pala sako man draugas, to kai ko dar nematei. Ir ko klausiu? Per užsienio kanalus rodė kaip pats popiežius prancūzijoj šventino naikintuvus kurie po poros valandų kilo bombarduot sirijos.... Pats esu tikintis, be tai ka daro ir kaip elgesi krikščionių kunigeliai baisiau visko iš esmes viskas atvirkščiai nei moko biblija ir kad ir kaip tai baisiai skambetų tai panašu i šet0no irštvą.. Ir teatleidžia man Viešpats. Panašu kad tikrai 95 proc populiacijos tik begalvė avinų banda..

Ko moko viešpac

Viešpac atleis, gali nesirūpinti. Ir tau, ir žudikams. Jis ir pats moko žudyti. Paskaityk Senąjį Testamentą.

Tenai Dievas Jahvė (Naujajame testamente - Tėvas), moko žudyti ištisomis tautomis - ne tik vyrus, bet ir vaikus, moteris, išnaikinti priešų tautas iki paskutinio žmogaus, kartais jis net liepia išžudyti ir netikėlių gyvulius, jeigu tai gyvuliai išdavikų, kurie nuo Jahvės persimetė prie stabų. Užmušti akmenimis jis liepia ir pavienius žmones už kokius nors nusižengimus - tarkim, vaikus, kurie negerbia tėvų, kaimynus ar savo šeimos narius, jeigu jie dirba septintą savaitės dieną - per šabą... Paskaityk - tai iš tiesų itin žiaurus psichopatas, šiandienine kalba šnekant - serijinis žudikas maniakas.

O nežudyti, mylėti priešus, atsukti jiems kitą žandą - tai jau Naujojo tetamento, Jahvės sūnaus (taip išeitų) Jėzaus Kristaus išsigalvojimai. Bet kas jo klausys?... Nei Viduramžiais klausė, eidami į šventuosius karus ir gyvus žmones (įsivaizduoji - gyvus!) kepdami ant laužų arba virdami aliejuje, nei klauso dabar, laimindami ginklus ir žudymą.

Dar tas geras pamokymas:

Citatos yra tikros, aš pats jas suradau Senajame testamente. Turiu jų daugiau, bet norėdamas susirasi pats. Žinoma, jeigu netrukdys tikėjimas.

Tegu tau padeda žudikas maniakas Jahvė!

 

Mano tikejimas anaiptol nei

Mano tikejimas anaiptol nei kitu, netrukdo man nei skaityt,nei matyt, nei galvot sava galva, nei kritiškai mastyt, mano tikėjimas paremtas indivudualiom patirtim, pamatinėm amžimosiom vertybėm, sveiku protu ir pan, todėl su normaliai mastančiais galiu diskutuot įvairiom temom, priešingai nei fanatikai būtų jie reiginiai fanatikai ar ateiistiniai fanatikai, bet koks fanatizmas užriša akis, o bet kuris netikintis dažnai daug labiau tikintis už paprastajį. Kiek žinau Vatikanas remiasi naujuoju, o ne senuoji tastamentu, bet ir jį sugebėjo visškai apverst ir pritaikyt savo reikmem ir nieko čia nuostabaus, juk berods jau I m.e. amžiuje Kristaus bažnyčia buvo ikinkyta ir reoganizuota bei pritaikyta dirbti valdžiai tik prisidengiant religija ir akcentuojant nepriklausomybę nuo pasaulietinės valžios, juk kaip kitaip nemoketu mokesčių, turėtų nesuskaičiuojamus kilnojamus ir nekilnojamus neapmokestintus turtus, nemokamų vergų būrius vadinamus savanoriais, misionieriais ir pan, ta proga valdžia jau nuo XI a beveik 400 metų prisidengdama bažnyčia skandinio kraujo ežeruose visa europą ir artimuosius rytus, vėliau azija, afrika, abi amerikas ir visus pasaulio uzkobarius, ka jau šnekėt apie tukstanmečius inkvizicijos ir kt nusikaltimu. Ir kaip matom po šiai dienai derbeliai negerėja, anaiptol, keičiasi tik jų atlikimo formos, subtilumai, priemonės ar ir mastai, tuo tarpu bendras tikslas ir rezultatai lieka nepakitę, o kokie mastančiam nesunku pamatyt.

Tikėjimas - ne fanatizmas?

Kaip matau, nieko tu nežinai nei apie Vatikaną, nei apie testamentus. Vatikanas garbina ne tik Naująjį, bet ir Senąjį testamentą, skaito jį per kiekvieną mišių ritualą. Ir Naujojo testamento nei kiek neperdirba, bet paprasčiausiai nevykdo jo, daro priešingai, negu jame mokoma. Beje, taip daro visi, absoliučiai visi tikintieji, vadinamieji krikščioniai. Dar nesu sutikęs nei vieno, kuris iš tiesų darytų tai, ką vapa. Tau reikia šviestis, atidžiai skaityti abu testamentus, žiūrėti, koks ten iš tiesų aprašytas dievas pabaisa ir ko moko jo vadinamasis sūnus. Iš tiesų jis kalba gražiai, bet yra baisesnis už savo tėvą, nes netikintiesiems žada amžinas kančias (įsivaizduoji - amžinas!) pragare. Tokio sadizmo nerasi nė Senajame testamente, kuris pilnas žiaurumo. Tai absoliutus pabaisa, absoliutus diktatorius, nuo kurio nepabėgsi nė mirdamas.

Štai amkstesniame komentare pateikiau citatų, kur tavo dievas atvirai moko žiauraus fanatizmo, o tu čia plepi apie netikinčiųjų "fanatizmą". Ar tu bent supranti pačių žodžių prasmes? Koks gali būti "fanatiškas" netikėjimas neįrodomais dalykais, atsisakymas aklai tikėti kalbančiomis gyvatėmis, ant žemės uždėtu kupolu su šviesuliais žemei apšviesti? Ar gali būti fanatiškas abejojimas ir  poreikis tikrinti teiginius? Iš tiesų tikėti be jokių įrodymu, tikėti į galvą įsikaltais dalykais, tikėti, nes jau tiki - tai  ir yra fanatizmas.

Taigi pats tikėjimas yra fanatizmas, tai aklas užsispyrimas, jis laikosi pats savimi, be argumentų, todėl jokiais argumentais ir neįveikiamas. Žinodamas tai, aš nesivarginsiu, negaišiu laiko su tavimi, nes žinau, kad argumentai - ne tikinčiųjų, t.y. ne fanatikų kalba. Tu gi pats pasisakei apie mąstymo defektą - savo tikėjimą.

Galiu tik tiek pasiūlyti - skaityk, švieskis, studijuok abu testamentus, suprask, į ką tokį tiki. Sėkmės!