Sudie pasakų laikui

Kategorijos: 

Pasakų laikas baigiasi. Grėsmingai artėja 2050 - ieji, kai turėtų prasidėti negrįžtamas bedievybės procesas.

Tyrinėdami religinių grupių augimą pasaulyje, mokslininkai aptiko, kad greičiausiai plinta ne krikščionybė, islamas ar kokį kitą dievą susikūrusi religija, bet bedievystė. Jeigu tendencija nesikeis, apie 2050 - uosius žmonių daugumą jau sudarys ne tikintieji, o bedieviai. Po to turėtų prasidėti negrįžtamas procesas. Kodėl?

Daugelis žmonių tiki pasakomis visai ne todėl, kad yra šizofrenikai, maginio mąstymo neišaugę infantilai ar prietaringi tamsuoliai. Taip, tiki visi šizofrenikai, infantailai ir prietaringi kvailiai. Bet - ne tik jie. Daugelis protaujančių ir išprususių žmonių religiniais plepalais tiki irgi, bet - tik todėl, kad taip daro dauguma. Juk žmonių elgseną ir mąstysena didele dalimi nulemia aplinkos spaudimas. Panašiai plinta alkoholizmas. Matydamas aplink vyno garbintojus, jaunuolis irgi imasi taurės. Bet jeigu prasidėtų atvirkščias procesas ir vieną dieną alkoholikai liktų mažumoje, tai būtų negrįžtamo visuomenės blaivėjimo taškas. Tokį negrįžtamą tašką sociologai prognozuoja religijai.

Religija - prieš tūkstančius metų išrastas ir sėkmingai veikęs masių kontrolės ir valdymo įnagis. Kas jį pakeis?

Galima sakyti, jis dalinai pakeistas. Šiandien pasaulio šeimininkai per TV, internetą ir kitas modernias propagandos priemones minias programuoja efektyviau, negu tai darydavo visi šamanai per sakyklas. Be to, tai pigiau ir patikimiau - juk šamanų organizacijos (bažnyčios) visada reikalavo autonomijos, karaliai turėjo dalintis valdžia su vyriausiais žyniais, o vienu metų katalikų popiežius buvo užvaldęs visą Europą ir net skirdavo pačius karalius.

Su samdomais propagandistais - daug paprasčiau. Šiuo metu didžiausios pasaulio medijos yra kelių globalistų rankose. Kam jiems dalintis valdžia su apsijuokusiais pamokslautojais, kurių burtais mokytesnė minia jau nebenori tikėti?

Bet neskubėkime koranų, biblijų, vedų, evangelijų ir kitų religinių mitų nešti į bibliotekos pasakų skyrių, kur jau seniai atsidūrė, tarkime, graikų mitai. Dar neatėjo kritinis taškas. Viskas dar gali pasisukti kitaip, nors būtų sunku patikėti, kad krikščionybė įstengtų vėl užkurti inkvizicijos laužus arba islamas nukariautų visą pasaulį ir parklupdytų jį prieš alachą. Bet pakentėkime. Dar ne 2050 - ieji.

O ar bus tokie laikai, kada nuo visuomenės kontrolės ir jos valdymo bus pereita prie savikontrolės ir savivaldos, o apgaulę bei prievartą pakeis prieraišumas ir meilė?

Oi, brolyčiai, anksti fantazuoti! Kol kas tik pavieniai individai ir mažos grupelės išvengia totaliosios proto kontrolės. Minios dauguma kontrolės dar siekia lyg vyno ar opiumo.