O jeigu tikrai?..

Kategorijos: 

O jei iš tiesų įvyktų tai, ką šiomis dienomis žaidžia krikščionių bažnyčios?

Jeigu jis prisikeltų?

Jeigu netyčia užeitų į kokią auksu, sidabru, brangiausiais vitražais išpuoštą bažnyčią ir tenai tarp paauksuotų statulų ir stebuklingų paveikslų išgirstų apie save?

Jeigu vėl čiuptų botagą ir imtų vaikyti lauk prekijus? Jeigu rimbu imtų pliekti mūsų ganytojus ir šaukti, kad jis vienas esąs Ganytojas? Jeigu mūsų dvasinius tėvus imtų vanoti ir rėkti, kad tai - jokie tėvai, nes esąs tiktai vienas Tėvas - dangaus? Įsivaizduojat? Pliekia rimbu Vatikano senuką, mūsų Šventąjį Tėvą ir šaukia, kad tai apsišaukėlis!

Ką su tokiu daryti?

Kaip jį prikalti prie medžio, jeigu tokios bausmės nebėra?

Komentarai