Neatestuotas apaštalas

Kategorijos: 

Į vyskupijos duris pasibeldė kukliai apsirengęs sulysęs barzdotas žmogelis.
- Gal kokio darbo?.. - prašo.
- O ką galėtumei dirbti? - klausia vyskupijos klerkas.
- Na, gal Evangeliją skleisti...
- Tu kunigas?
- Ne...
- Teologijos fakultetą baigei? Turi teologijos laipsnį?
- Kad ne...
- Tikybos mokytojas? Kunigo rekomendaciją turi?
- Neturiu...
- Tai kas tu toks, kad nori mokyti Evangelijos?
- Paulius...