Kreipimasis

Kategorijos: 

Brangūs katalikai, visi tikėjimo broliai! Šiandien aukokit daugiau - mūsų Bažnyčiai keliami nauji ieškiniai dėl pedofilijos, teks mokėti milijardines kompensacijas. Te padeda mums Dievas!