Detekvyninė Vinco istorija

Kategorijos: 

Šiek tiek apie policijos darbą. Kaip ten sakoma: gelbėti, saugoti, padėti?
Šiemet vasario 7 dieną Šiauliuose pavogė Vinco mašiniuką, kuris buvo paliktas viename servise. Servisiukas nedidelis, be vaizdo kamerų ir be signalizacijos - vienas juokas įsilaužti į tokį. Vagys išnešė įvairios įrangos už 10 tūkstančių eurų, o kaip priedą rado ir Vinco mašiniuką bei mašiniuko raktą. Ko nepaėmus ir tokio lobio?
Vincas ėmė mąstyti logiškai.
Kokie šansai, kad policija ras?
Na, pirmasis klausimas - ar ieškos?
Vinco mašiniukas, kaip ir tas servisas, buvo nedrausti. Nebūkime naivūs, nelaukim stebuklų!
Neturėdamas jokių iliuzijų, kad policija užsiims nedrausto automobilio paieška, Vincas nusipirko kitą. Ne iškart, lygiai po mėnesio, kovo 8 dieną. Dabar naują mašiniuką jis tikriausiai draus. Esame girdėję, kad draudimo kompanijos verčia policiją ieškoti apdraustų ir pavogtų daiktų. Kas ten juos žino, gal ir tiesa.
O vakar - netikėtas skambutis iš policijos. "Jūsų automobilis rastas, galite atsiimti iš specialios aikštelės"!
Išeitų, policija dirba, ir mes be reikalo apkalbam ją?
Oi ne, bus dar įdomiau!
Pasirodo, vagis pagavo ir Vinco mašiniuką rado visai ne mentai - tai padarė kažkokios privačios įmonės apsauginiai. Kaip paaiškėjo, pavogtą Vinco mašiniuką vagys naudojo kitoms vagystėms. Kol plėšė nedraustas ir be signalizacijos patalpas, jiems ėjo gerai. Gal visą gyvenimą būtų nebaudžiami veikę!
Bet štai įsigeidė jie plėšti vieną viešbutį. Suveikė signaliacija. Privatūs apsauginiai - tai ne mentai, jie suveikė greitai. Vagys turėjo sprukti, palikę vogtą Vinco mašiną.
Taip Vinco mašiniukas atsidūrė Šiaulių mentūros aikštelėje. Mentams beliko paskambinti ir pranešti: jūsų automobilis rastas! Koks begalinis nuopelnas!
Bet įdomiausia - kada visa tai įvyko? Kada privatūs apsauginiai sučiupo vagis ir rado Vinco mašiniuką?
Ogi labai seniai - vasario 10 dieną. Praėjo vos trys dienos po vagystės, ir vagys buvo apsauginių sučiupti, automobilis rastas.
O kiek praėjo laiko, kol mentai sugebėjo paskambinti Vincui ir apie tai pranešti? Lygiai du mėnesiai!
Būtų įstengę tai padaryti bent per mėnesį - Vincas nebūtų pirkęs kito mašiniuko ir nebūtų turėjęs nuostolio.
Dabar esminis klausimas.
Kodėl mentai neįstengė paimti telefono ragelio ir paprasčiausiai paskambinti? Ogi todėl, kad jie labai užimti - jie gi turi gelbėti, saugoti ir padėti!