Gerumas naujienų!..

Kategorijos: 

Internetu vis ateina gerųjų naujienų.
Štai vieną perskaitei, persiuntei ją bent trims savo draugams, ir tau sektis pradės, tave lydės laimė, meilė ir sveikata. Ignoruoti negalima. Vienas nepersiuntė laiško, o kitą dieną mirė jo motina, o po savaitės baisiuose skausmuose žuvo jauniausias sūnus.
Neseniai gavau gerą naujieną, kuri nešė man finansinę sėkmę. Perskaitei, persiuntei ją savo draugams, ir mums visiems labai pasiseks, gausim kreditų lengvatinėmis sąlygomis, jeigu turime akcijų, jų vertė kelis kartus pakils.
Ignoruoti negalima!
Vienas nepersiuntė laiško, ir jį kitą rytą ištiko bankrotas.
Dar viena geroji naujiena, kuriai apie 2000 metų. Kas patikės ja, tas nematys mirties, nes po mirties bus prikeltas ir gyvens dar laimingesnį gyvenimą.
Netikėti negalima! Kas netikės, nugarmės į pragarus amžinosioms kančioms. Įsivaizduojate? Amžinosioms!..
Naujienos panašios, ar ne?
Visgi jos skiriasi. Pirmosios dvi ne tokios sadistiškos.