Kodėl statomos vėjo jėgainės?

Kategorijos: 

Vytautas ŠVANYS

Ar jūs kada nors pagalvojote: kodėl Lietuvoje statomos vėjo jėgainės, kokią naudą ir kam jos duoda? Gal vėjo energetika duoda kokią nors ekonominę naudą? Gal būt vėjas gamina pigesnę energiją? Anaiptol. Kaip viename interviu teigia "LITGRID" departamento direktorius Giedrius Radvila , sparnus suka ne vėjas, o subsidijos.

Valstybė įsipareigojo supirkti ir superka vėjo jėgainių gaminamą energiją už dvigubai didesnę negu rinkos kainą. Už tai, aišku, sumokam mes visi. Dar daugiau, valstybė (moksesčių mokėtojai) net dotuoja šių labai brangią energiją gaminančių įrenginių statybą. Gal visa tai grįžta visuomenei per socialinę sferą?

Deja, milijonus kainuojančios vėjo jėgainės gaminamos užsienyje, jas montuoja ir prižiūri taip pat užsienio specialistai, o ir pelną pasiima taip pat daugiausia užsieniečiai.

Tai gal vėjo elektrinių gaminama energija yra kokia nors nepaprasta, ypatingos kokybės, geresnė už įprastinę? Nieko panašaus. Vėjo gaminama energija yra labai prastos kokybės, beveik bevertė. Vėjas tai pučia, tai nepučia, todėl tos energijos tai nėra kur dėti, tai jos išvis nėra, kai reikia. Todėl būtina statyti beveik tokios pat galios įprastas jėgaines, varomas įprastiniu kuru, galingumo balansavimui. Lietuvoje tam statoma dujų turbina Elektrėnuose , kurį vėl kainuos šimtus milijonų elektros vartotojams.

Plečiantis vėjo jėgainių parkui, bus reikalingos milijardinės investicijos dar papildomiems įrengimams vėjo jėgainių energijos balansavimui, rezervavimui, elektros tinklų rekonstrukcijai. Visą tai dengs vartotojas. Vartotojas dengs ir balansavimo bei rezervavimo kaštus. Tai tai jau daro, pirkdami vėjo jėgainių energiją brangesnę ne dvigubai, o gal ir keturgubai?

Paradoksas, kad ši kelis kartus brangesnė energija, "LITGRID" departamento duomenimis, yra superkama pirmumo teise. Kai papučia vėjas, kelis kartus pigesnę energiją gaminančios elektrinės turi nutraukti savo darbą, kad kažkokie ypatingi žmonės galėtų krautis pinigėlius iš mūsų kišenių į savo kišenes. Tai jau kvepia kažkokiu beprotybe.

O gal vėjo elekrinės yra neteršiančios aplinkos, mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą? Gal visi tie ekologiniai aspektai, kompensuoja didžiulę vėjo jėgainių ekonominę žalą visuomenei? Anaiptol. Vokietijos, Olandijos ir kitų šalių patirtis sako, kad vėjo jėgainės ne tik kad nesumažina šiltnamio dujų išmetimo, bet jį dar ir padidina. Tai atsitinka todėl, kad vėjo energiją balansuojančios įprastinės jėgainės, deginančios dujas, anglį priverstos dirbti nestabiliu, rėžimu su pertrūkiais, o toks rėžimas sukelia kelis kartus didesnius CO, CO2 ir angliavandenilių išmetimus. Pastarųjų sukeliamas šiltnamio efektas yra net keliasdešimt kartų didesnis negu anglias dvideginio.

Be to vėjo jėgainės yra stipraus toli sklindančio žemo dažnio triukšmo ir infragaro šaltinis, kurie neigiamai veikia žmogaus sveikatą net kelių kilometrų spinduliu nuo vėjo jėgainių. Triukšmas be abejo neigiamai veikia ir gyvają gamta. Nustoja perėti paukščiai, išnyksta bitės, šikšnosparniai. O kur dar visiškai sudarkytas kraštovaizdis? Kokia viso šito kaina? Kaip tai įvertinti?

Vienas iš naudojamų argumentų, pateisinančių vėjo jėgainių plėtrą, yra Lietuvos įsipareigojimai padidinti energijos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių iki 23% nuo bendros energijos gamybos. Tačiau kodėl plėtojama vėjo energetika, o užmiršramas biokuras, geotermija? Ar todėl, kad šie atlernatyvūs šaltiniai yra pigūs, patikimi, gamina kokybiška, pastovią energiją, nereikalauja didelių investicijų, sukuria daug darbo vietų, yra ekologiški?

LITBIOMA duomenimis biokuro (medienos atliekų, šiaudų) išteklių pakaktų aprūpinti visą Lietuvą šimtu procentu tiek elektra, tiek šiluma. Kur čia tie vargani įsipareigoti 23%...

Ar neverta būtų susimastyti valdžiai, planuojančiai statyti daugybę šniokščiančių monstrų, kurie sugadintų gyvenimus ir sveikatą šimtams, tūkstančiams rajono žmonių, suniokotų didžiają dalį unikalaus neįkainuojamo kraštovaidžio? Gal geriau vietoj visų tų tik žalą nešančių baidyklių, tatyti kiekviename rajonuose biokuru kūrenamas kogeneracines elektrines?  Tada ir elektros energijos kainą pigintumėme, o svarbiausia, šilumos kaina sumažėtų beveik du kartus, nes biokuro gaminama energija yra net du kartus pigesnė už dujų, o ką jau ir bekalbėti, kiek kartų ji pigesnė už vėjo jėgainių energiją.

Komentarai

Įškraipyta ekonomika

Vėjo jėgainės,kur jus matėte įmonę kuriai dar ir primokėti reikia jei ES biurokratai kvaili tai dar nereiškia, kad mes iš paskos nors mūsų valdžia savo ne kompetencija tuo ir dengia du kvailumai geriau negu vienas.