Pasiūlymas išsigimusiems

Kategorijos: 

Šiomis dienomis internete ėmė aktyviai reikštis degradavę tėvų vardo neverti žmonės, kurie meta savo vaikus, palieka likimo valiai, o dabar staiga išsigando, kad jų vaikų neįsivaikintų kokie "piderai", tai platiną šią karikatūrą. Turiu jiems pasiūlymą: o jūs nebūkit tarsi kokie kuiliai, nemeskite savo vaikų, ir niekas jų neįsivaikins. Štai aš savųjų nemečiau, ir niekas jų įsivaikinti niekaip negalėjo.
Jeigu jums, kuiliams, atrodo, kad pamestiesiemsms vaikams pyragai, nuvažiuokite kur nors į tokių našlaičių namus, pabūkite su nelaimingaisiais bent dieną. Tada gal jums pabus žmoniškumas, gal pamatysit - ne tie, kurie įsivaikina, bet jūs, kurie metate, esate išsigimimas.

Komentarai