Patikrinkit savo tikėjimą

Kategorijos: 

Internete radau gerą pasiūlymą tikintiesiems.
Jeigu tikrai tikite Viešpaties Dievo Žodžiu, atsiverskite Senąjį testamentą ir imkit daryti tai, ką bus Dievas nurodęs. Kuris paskutinis sėsite į kalėjimą, tas būsite nugalėtojas.

Komentarai

kokia tema

Mt 5,8-12 "Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus šmeižia ir persekioja bei meluodami visaip piktžodžiauja."

Linas tikrai pasirengęs žudyti?

 

Atrodo, šmeižiamasis Linas yra pasiryžęs vykdyti savo Viešpaties Dievo nurodymus. Įdomu, kada jis imsis vykdyti kad ir šitą paliepimą, kuris užrašytas kunigų knygos 24 skyriuje:

16 Kas piktžodžiautų VIEŠPATIES vardui, bus nubaustas mirtimi. Visa bendrija užmuš piktžodžiautoją akmenimis. Ateivis ar krašto gyventojas, piktžodžiaujantis {Dievo} Vardui, turi būti užmuštas'.

Man dar įdomu būtų matyti, ką šmeižiamasis Linas darytų, užtikęs kokį žmogų, dirbantį šabo dieną. Dėl to Viešpats Dievas yra davęs aiškų nurodymą. Štai trumpa citata iš Skaičių knygos 15 skyriaus:

32 Izraeliečiai, būdami dykumoje, užtiko žmogų, renkantį malkas šabo dieną. 33 Užtikusieji renkantį malkas atvedė jį pas Mozę, Aaroną ir visą bendriją. 34 [i4]Jis buvo uždarytas į kalėjimą, nes nebuvo aišku, ką su juo reikėtų daryti. 35 Tada VIEŠPATS tarė Mozei: „Tas žmogus turi būti nubaustas mirtimi. Visa bendrija turi užmušti jį akmenimis už stovyklos“.

Tas nurodymas bausti mirtimi už šabo pažeidimą yra labai rimtas, jis pakartotas kelis kartus. Štai kas rašoma Išėjimo knygos 31 skyriouje:

15 Šešias dienas bus dirbama, bet septintoji diena yra visiško poilsio šabas – šventa diena VIEŠPAČIUI. Kas šabo dieną dirbtų bet kokį darbą, bus nubaustas mirtimi.