Patriotizmas: meilė gimtinei ar meilė valstybei?

Kategorijos: 

Vos trečdalis Lietuvos miestų gyventojų laiko save patriotais. Kai išgirdau apie tuos sociologinius tyrimus, man pasišiaušė plaukai. Kažkada, prieš kokius dvidešimt metų, kai laimės šalis jau buvo čia pat, save patriotais laikėme beveik visi. Kaip čia yra?

Vaistai nuo patriotizmo

Sunku tuo patikėti. Ar gali būti, kad du trečdaliai miesto žmonių išvykę kitur nepasiilgsta savo gimtinės, nebesapnuoja savo gimtųjų namų, jiems nusispjauti į žmonės, su kuriais gyvena, jiems negraži kalba, kuria kalba nuo pat kūdikystės? Ar jiems nemielas tylus saulėlydis užmiesčio soduose, ar jie tikrai nemyli krentančių rudenio lapų ir kapuose gulinčių savo tėvų?..

Pradėjau teirautis savo draugų ir pažįstamų. Ėjau ir klausiau: tu patriotas ar ne?

- Tu durnas, ar ką? - atsakė jie man.

Kiti buvo ne tokie pikti:

 - Kokį vėl sugalvojai pokštą?

 Jie netikėjo, kad klausiu rimtai. Mieste patriotų bent trečdalis, o čia, savo kaime, nesuradau nei vieno.

 Viskas baisu, bijau dėl ateities, sakė jie man. Turiu slapstytis nuo savo valstybės, dėl kurios kažkada vos nepadėjau galvos. Kūrėm kažką, aukojome, bet niekas juk nepasikeitė – tik herbai ir dainos kitokios. Džiunglių kapitalizmas pražudė žmoniškumą – viskas už pinigus. O ką daro laisvosios šalies valdžia? Tik ima ir ima, tik didina mokesčius ir mažina pensijas, o laukti iš jos nėra ko. Laisva tik valdžia ir pinigų maišai - jie gali daryti su manimi ką tiktai nori...

 Vienas bičiulis, kuris aną sausio tryliktą šalo nosį prie Seimo rūmų, pasakė griežčiau:

 - Aš pasveikau nuo patriotizmo. Jeigu eičiau prie Seimo, tai tik daužyti langų.

 Stop!

 Atrodo, mes nesusišnekam. Aš - apie žmones, apie gimtąją kalbą, apie saulėlydį, jie - apie valdžią, apie oligarchus, apie valstybę. Tokia valstybė - geriausi vaistai nuo pariotizmo.

 Bet paieškokim spaudoj. Negi nerasime meilės?

 O taip! Štai aukštųjų hierarchų rašyta vieša padėka už laisvę Lietuvai: „Lietuva yra kraštas, kuriame gera gyventi, į kurį norisi grįžti po kelionių ar studijų svetur, kuriame jauku kurti šeimą ir auginti vaikus, steigti verslą".

Kaip ugnis nuo vandens. Tarsi ne ta šalis, tarsi ne ta valstybė.

Vienoj Lietuvoj - dvi Lietuvos, vienoj valstybėj - dvi skirtingos valstybės?

Ko nepasako ideologai?

Gal mano bičiulis, garsus viso kaimo išminčius Alius Sakinis išspręstų šaradą? Nuėjau apklausti ir jo:

- Aliau, tu Lietuvą myli ar nekenti?

Alius Sakinis pastatė akis:

- Tu apie ką?

- Apie Lietuvą! Ar negirdi?

- Lietuva - tai kas? Lietuva - šalis, ar Lietuva - valstybė? Lietuva - mūsų kraštas, laukai, kalnai ir pakalnės, miškai su ąžuolais, kelmais ir skruzdėlynais, nesiskutęs tavo kaimynas, kurį per šventes norėtumei pabučiuoti? O gal Lietuva - trispalvė virš Seimo rūmų, kur didina mokesčius ir nukelia pensijas, kur atima viltį išleisti vaikus į mokslus? Gal nori mylėti neteisingus teismus ir skausmo pilnus kalėjimus, garsėjančią reketu meriją?..

Tikrai - apie tai nepagalvodavau! Juk sumaišiau reikšmes.

Nėra žodžio, kuris turėtų tik vieną vienintelę reikšmę. Kai girdžiu "Lietuva", tai gali būti tam tikra teritorija, apibrėžta dėmė žemėlapyje. Antroji reikšmė - tai šalis, mūsų gimtinė, prie kurios mes taip prisirišę. Kaip sako Alius - kalnai ir pakalnės, kelmai ir skruzdėlynai, tai nesiskutęs, bet mielas mano kaimynas. Kaip jų nemylėti? Bet "Lietuva" gali reikšti valstybę, tam tikrą politinį darinį su savo teismais ir kalėjimais, su visa mokesčių spaudimo mašina. Šita oligarchų valdoma politinė organizacija irgi vadinasi "Lietuva".

Kodėl nepagalvojau?

Jaučiu - ideologai tyčia maišo reikšmes. Jie nori, kad savo gimtąjį kraštą, prie kurio mes taip prisirišę, painiotume su politine organizacija - valstybe. Kai jie įsigeidžia grobio ir nori pasiųsti žmones į karą, jie sako: eikite mirti už savo tėvynę, už savo namus, už tėvus, už brolius, už papročius savo, už gimtąją kalbą. Jie niekada nesakys: eikite mirti už mūsų pelnus, už mūsų bankus, už mūsų bažnyčios slaptuosius turtus.

Ideologija moko mylėti valstybę. Tai ne tas pats, kas mylėti Lietuvos žmones. Kas myli valstybę, yra pasiryžęs aukoti jos žmones. Mylėti savo valstybę - tai mylėti savo kalėjimus, policiją, teismus ir, žinoma, Seimą bei Vyriausybę. Ar vargšas mylės valstybę, kuri ubagui mauna kelnes, o turčiui nubraukia pelno mokestį?

Valdžia ar Lietuva?

Myliu Lietuvą, bet nekenčiu politinio darinio. Aš myliu savo tėvus ir artimuosius, kurie dar sovietinėje valstybėje tiesė kelius, statė namus, augino gyvulius. Nemyliu anos valstybės, kuri mane augino stropiu Lenino anūku.

Kam tarnavo buvęs kolūkio pirmininkas, kuris anais laikais žiūrėjo, kad būtų apsėti laikai, pamelžtos karvės ir laiku nukastos bulvės? Kam jis tarnavo, kai statė mūsų miestelį, kai asfaltavo gatves, kai vertė nusišienauti pakeles?

- Tai mano kaltė - aš tarnavau sistemai, - sako senyvas žmogus.

Ne, bičiuli, tu tarnavai mums, ir žmonės dėkingi už tai. Tu nemaišyk! Namus pastatei mums, o ne sistemai, tavo tiestais keliais važiuojame mes, o ne okupantai. Kai važiuoju plačia autostrada, man visai nesvarbu, ar tiesė ją komunistas, ar koks tremtinys. Kai griuvo ana valdžia - negi draskėm kolaborantų tiestus elektros laidus, negi ardėme jų geležinkelius? 

Mano bičiulis nustebo ir vos nepravirko. Kodėl niekas su juo taip nekabėjo?

Kodėl, griaudami vieną sistemą, mes norim sugriauti žmogų ir pasmerkti dorą gyvenimą?

Atskirkit sąvokas - palengvės ir jums. Atskirsit valstybę ir valstybės valdomą kraštą - painiavos nebeliks savaime. Nustebsite patys - iš tiesų  mes visi patriotai.

Tai kodėl sakome - ne? Mes negalim mylėti šitos baisios sistemos, mes negalim mylėti oligarchų valstybės. Negi mes bepročiai?

Bet negalim be Lietuvos - sunkiai įdirbtos žemės.

Deja, sociologai to nė neklausė.

Komentarai

MariusM

Pagarba, puikiai parašyta.
Gal per sunku žmones mokyti mylėti? O gal to mokant, bus neįmanoma, mylinčių žmonių valdyti ir sau palenkti? Gal lengviau žmogelius mokyti nekęsti? Tame tarpe ir trinant tam tikras ribas tarp sąvokų...

Taip, Mariau, pastebėjai

Taip, Mariau, pastebėjai teisingai. Ideologija ir nemoko mylėti - ji moko nekęsti "priešų", kitatikių, "svetimųjų" ir tą neapykantą tyčia maišo su natūralia žmogaus meile savo artimiesiems, savo kraštui, savo kalbai.

Jeigu myliu savo tėviškę, argi tai reiškia, kad nekenčiu kokio nors kito krašto? Jokiu būdu!Jeigu tikiu Visatą esant sukurtą, argi tai reiškia, kad aš pasiryžęs daryti inkvizicijos stakles ir laužyti kaulus tiems, kurie Visatą įsivaizduoja kitaip? Žinoma, ne!

Tačiau apsukrieji manipuliatoriai taip gudriai supainioja meilę ir tikėjimą su neapykanta, kad žmogelis nebesusigaudo, kuris jausmas jį iš tiesų valdo. Panašiai elgiasi ir reklama. Štai prie naujo brangaus automobilio reklaminiame plakate pastatyta seksuali gražuolė. Kas bendro tarp mašinos ir moters? Visiškai nieko! Bet... Kai patiklus žmogelis jas abi mato vienu sykiu, jam gali lytinis potraukis susipainioti su mašinos vaizdu. Kur tu matei, kad šalia reklamuojamos prekės būtų vaizduojamas suvargęs,senas, bedantis žmogus?

Labai daug psichologinių metodų naudoja bažnyčios. Pirmiausia jos Dievo vaizdinį žmogaus širdyje susieja su baime (tai itin būdinga krikščionybei), o kai įgąsdintas žmogus užkimba ant juodaskvernių kabliuko, jam dar pakišama ir geresnių emocijų, kurias gali sukelti gera vargonų muzika, švari, nekasdieniška aplinka, kartu atliekami tam tikri judesiai (ritualai) ir netgi kvapai. O štai senovės Egipto kunigai be didesnių skrupulų savo avinams šventyklose pasmilkydavo ir stipresnių žolelių - tuomet ritualas sukeldavo kaifą, ir tikintysis pasijusdavo "dvasiškai" pakylėtas. Iš čia, matyt, garsusis: religija - opiumas liaudžiai.

Dabar pagalvokime: ar visus tuos jausmus, kurie religingam žmogui kyla bažnyčioje, galėtų sukelti paprasčiausias tikėjimas, kad Visata yra kūrybos vaisius, o ne atsitiktinis dalykas?

galimybė rinktis

Sveiki, Petrai. Pasidalint norėčiau su jumis pastarųjų dienų mintimis ir tuo pačiu paklausti nuomonės.
Mūsų yra daug (ir daugėja) su įvairiais poreikiais skirtingais, bet iš esmės visi tie poreikiai sugula į keletą kategorijų, universalių daugumai žmonių: saugumas, sveikata, komfortas, laisvė būt savimi, laisvė judėt, saviraiška. Norėdami jog šie baziniai poreikiai būtų išpildyti, įpareigojome tam tikrus žmones (juos vadinam politikais arba - valstybe, o valstybės pavadinimas "Lietuva" ar koks kitas) naudojantis mūsų pinigais steigti institucijas, kurios užsiima tuo išpildymu (policija, teisė, ligoninės, švietimas ir tt).
Nuo kiekvienų išlaidų, nesvarbu perkam pieštuką ar namą, trečdalis nubyra į valstybės piniginę. Tarkim dirbu aš slaugytojo nelengvą darbą. Atlygio dydis yra 1200 Lt. 800 Lt gaunu į rankas, o likę 400 Lt keliauja valstybei. Negana to, išleisdamas tuos 800 Lt įvairiom reikmėm (mokesčiai už elektrą, mokslus, telefoną, benziną, maistą, rūbus), trečdalį (266 Lt) vėl atiduodu valstybei. Vadinasi, iš mano 1200 Lt atlyginimo realiai man lieka 534 Lt. Už tuos per mėnesį gautus 666 lt valstybė man garantuoja:

1. Susirgęs galėsiu kreiptis į ligoninę.
2. Patyręs traumą gausiu invalidumą likusį gyvenimą.
3. Sulaukęs 62.5 metų, gausiu pensiją (vidutinė vyrų gyvenimo trukmė - 64.9 metai).
4. Netekęs darbo - bedarbio pašalpą.
5. Saugo mane policija, gaisrinė, greitoji med. pagalba, tereikia paskambint 112.
6. Maisto kokybės, maitinimo įstaigų higienos priežiūros komisijos garantuoja, kad nesuvalgysiu sugedusio maisto valgykloj ar parduotuvėje.
7. Vandens, elektros, dujų tiekimą ir kainų reguliavimą.
8. Saugo mane nuo galimos kaimyninės valstybės kariuomenės užpuolimo.
9. Išlaidų vaistams kompensavimą.
10. Gatvių, parkų, kaimų ir miestų priežiūrą, valymą bei švenčių organizavimą.
11. Darželių, pradinių, vidurinių ir aukštųjų mokyklų paslaugas.

Gali būti, kad keletą punktų dar nepaminėjau, bet esminiai, mano manymu, išvardinti. Sąrašas, kad ir nepilnas, atrodo gan neblogai. O tie apmąstymai pastarųjų dienų, kuriuos minėjau pradžioje, yra apie tai, kad pusę šių punktų galėčiau įgyvendinti pats arba gyvendamas protingų ir darbščių žmonių mažoje bendruomenėje, o kita dalis atkrenta kaip neaktualūs.
* Pasistačius vėjo jėgainę, pajungus saulės energiją ar patvenkus mažą upelį atkrenta energijos poreikis.
* Pakeitus mašinos variklį į šį http://www.goldenmotor.com/ atkrenta naftos poreikis.
* Su sveikatos priežiūra kiek sunkiau, bet gyvenant sveikai ir ramia galva, džiaugiantis savo sukurta infrastruktūra lėtinių ligų tikimybė sumažėja žymiai, o nelaimingų nutikimų atveju galima kreiptis į esamas ligonines. Tikiu, kad prie tokios bendruomenės prisijungtų ir koks nuo šitos sistemos "perdegęs" traumatologas.
* Vaikų priežiūra bei švietimu užsiimt galima patiems drąsiai ir apsaugot juos nuo švietimo sistemos niveliavimo bei unifikavimo krumpliaračių, kur vaikam suleidžiami nepilnavertiškumo ir konkurencijos skiepai. O jeigu trūksta žinių, tuomet galima rasti tokių dalykų kaip www.vipt.lt, www.luni.lt ir pan.
* Pensijų sistemą, kariuomenę, policiją, gaisrinę, inspekcijas, komisijas gali pakeist elementarus sąmoningumas, gyvenimiška patirtis ir patikimi žmonės aplink.
* Statant namą iš paprastų medžiagų, bet atsižvelgiant į jo termines savybes bei panaudojant kelis gudresnius šiuolaikinių technologijų laimėjimus, galima žymiai sumažint išlaidas šildymui, o pilnai išnaudojus saulės/vėjo teikiamą energiją jų ir visai neturėti.

Mintis paprasta - tapt nepriklausomu nuo valstybės pavadinimu UAB "Lietuva" arba UAB "Europos sąjunga" ir panašių darinių. Tokių dalykų egzistavimas kaip pinigų vertė, elektros tiekimas, turto turėjimas kabo ant labai plono reliatyvaus siūlelio. Tą siūlelį gali lengvai paplonint įvairiausios manipuliacijos biržose, tarptautiniai nesutarimai ar elementarus Gruzijos pavyzdys. O pats bazinis motyvas - padaryti veiksmą, kuris būtų kaip atsakymas tam bejėgiškumui, kurį kasdien kuria medija.

Tokios tat mintys rašinėliu pavirtę. Dėkui, kad perskaitėt ir skyrėt savo laiko. Būtų įdomu pamatyti jūsų nuomonę.

Vaidotas

Labai gražu, daug prirašyta, bet visą sistemą pakeist neįmanoma. Sistema keičiama dalimis. Rezervo nėra. Todėl sistema negali būti sustabdyta totaliam demontažui. Evoliucija ir išlikimas tęsiasi. Natūralios sodros atkūrimas būtų įdealu, bet nebeimanoma, nes tėvai Anglijoj, o vaikai dėžėj Lietuvoj. Optimistų dar yra , bet jie irgi nesutaria ko norėtų....