Su tariamu įvykiu, įsivaizduojami mano draugai!

Kategorijos: 

Šiemet mane sveikinti buvo su kuo. Pagaliau pradėjo veikti DarGazo biodujų verslovė, startavo ir antroji jos linija, pavyko pasidaryti šaldytuvą, kuris veikia ir be elektros, kartu su Vincu sukūrėme kelių rūšių kamino dūmų ekonomaizerius, kurie tinka ir židiniams, ir kieto kuro katilams...
Bet vietoj to mane sveikina su tomis kvailomis Kalėdomis, kitaip sakant, su trečiadieniu ir ketvirtadieniu. Argi šventinis apsirijimas toks didelis mano laimėjimas?
"Pagaliau išaušo Šv. Kalėdų rytas", - susižavėjusi rašo viena kvailelė.
O gal tą dieną atsitiko kažkas nepaprasto? Saulė patekėjo vakaruose, o nusileido rytuose? Gal vanduo savaime pavirto į vyną?..
Dvi išeiginės, aišku, gerai. Bet kiekvieną savaitę turime po dvi išeigines. Kodėl niekas jų nevadina šventomis, kodėl vienas kito nesveikina?
Artėja dar viena keista diena, kai neįvyks visiškai nieko. Iš tiesų tai bus paprasčiausia diena, toks pat kalendoriaus skaičių pasikeitimas, kaip visada.
Visgi tai bus diena, kai reikės įsivaizduoti įvykį, kai tą tariamą įvykį įsiaudrinę žmonės pažymės raketomis ir šampano salvėmis.
Su tariamu įvykiu ir tariamu šventumu, įsivaizduojami mano draugai!
Tiesą sakant, šventumas kitoks ir nebūna...

Komentarai