Alkoholizmas - liga?

Kategorijos: 


Ne. Kaip ir bet kuri kita priklausomybė, tai yra vertybių klaida.

Žmogus žalingą ar net labai pavojingą dalyką ima laikyti vertybe, suardo savo kūną ir psichiką, tampa savanoriu vergu.

Geriausias pavyzdys - religija, kuri apskritai nesusijusi su jokia medžiaga, nors kai kurios duoda palaižyti vyno ar pauostyti narkotikinių žolelių dūmų. Religija - tai gryniausia vertybių klaida ir nieko daugiau. Žmogus ima vertinti, netgi garbinti baimę, menkystę, melą, veidmainystę, auksą, o negyvus stabus branginti labiau už gyvus žmones. Taip jis tampa labai neatsparus manipuliacijoms, jam netgi atsiranda manipuliacijų (sielovadybininkų) poreikis, galiausiai jis tampa bejėgiu šamanų (kunigų) vergu ir nutempia paskui save vaikus.

Nei alkoholimas, nei religija, nei jokia kita prikilausomybė nebūna įgimta. Sunku būna išgerti nuodų pirmąjį lašą - žmogaus prigimtis preišinasi. O vaikus tenka versti eiti bažnyčion - sveika nuovoka priešinasi beprotybei. Priklausomybės yra išugdomos, ir žmogus po kurio laiko pats siekia taurelės, davatka pati randa kelią pas savo šeimininką šamaną. Įveikti priklausomybę - tai ištaisyti vertybių klaidą. Kito kelio nėra.

Komentarai

Visiškai pritariu,

nes praėjau tą pragarą, tas primestas pseudovertybes. Blaivūs smegenys- jėga.
deimantukas