Apie terorą ir žudikus

Kategorijos: 

Bukapročiai pasidalijo į dvi stovyklas. Vieni sako: ir gerai, kad iššaudė. Šaudyti reikia, fanatizmas gerai, o žodžio laisvė šlykšti, tai išsigimimas. Tiesa, kai Lietuvoje aukštosios partinės docentė stumia pro Seimą burnų užčiaupimo įstatymus, tie patys naciai pasipiktinę rėkia, kad laisvės visai nebėra. Laisvė būtų gerai, bet tiktai jiems.

Kiti bukapročiai sako: negalime nuolaidžiauti žudymui ir fanatizmui, todėl turim naikinti fanatikus. Dabar aišku, kad buvo teisus Adamkus ir kiti Amerikos vietininkai, kad leido iš Lietuvos padaryti CŽV subinės skylę. CŽV slaptų kalėjimų reikia daugiau, tenai patyliukais galima ir pakankinti, ir likviduoti, svarbu, kad žudytų savi.

Iš esmės abeji bukapročiai yra tų pačių pažiūrų: žudyti reikia, bet žudyti turi mūsiškiai.

Tačiau žmogus iš prigimties nėra linkęs žudyti gentainių. Jeigu ne altruizmas, žmonės negalėtų burtis ir kurti bendros kultūros. Visa bėda, kad socialinė ir politinė patologija žaloja mūsų prigimtį ir verčia žudyti dėl vergvaldžių naudos. Aplink matau daugybę pažeistos psichikos žmonių, kurie svajoja apie mirties bausmę.

Esu tikras: netgi tie lengvos formos psichopatai, kurie šiandien svajoja apie mirties bausmę, vargiai galėtų patys atlikti mirties nuosprendį. Visuomenei žinoma apie karo veteranų psichikos traumas, kurias jie patiria ne dėl mirties baimės, bet dėl to, kad savo rankomis žudė žmonės. Netgi pusžmogiai žydšaudžiai masines ekzekucijas galėjo vykdyti tik girti, t.y. dalinai išjungę smegenis. Sakoma, kad netgi Himlerį apėmė depresija po to, kai jis aplankė savo sukurtus konclagerius.

Taigi mūsų prigimtis priešinasi gentainių žudymui. Nežiūrint į tai, bažnyčia ir kiti kapitalo ideologai šmeižia žmoniją, svaičiodami apie neva "sugadintą", "žvėrišką" mūsų prigimtį. Tas šmeižtas yra pakankama priežastis spjauti į bet kurią bažnyčią. Tas šmeižtas - labai gudrus propagandos manevras nukreipti mūsų akis nuo tikrųjų žudikų ir tikrojo išsigimimo.

Kapitalo propaganda šiandien mums perša mintį, kad daugiau žudikų tarp musulmonų, negu tarp krikščionių. Tačiau jokia islamo fundamentalistų grupuotė neturi tiek karių, kiek jų yra JAV armijoje. Labai abejoju, ar kokia "Alkaida" išžudė tiek taikių gyventojų, kiek jų buvo išžudyta per Sarajevo ar Bagdado bombardavimą.

Jeigu terorizmu ir toliau laikysime civilių gyventojų žudymą, tai nerasime didesnio teroristo už JAV kariuomenę. Pasaulyje vyksta baisus dalykas: JAV terorizmas provokuoja spontanišką islamistų terorizmą. Islamistų terorizmas gali būti ir ne visai spontaniškas, jis gali būti ir paorganizuotas tos pačios taikdarės Amerikos, bet eiga vis tiek ta pati: globalistai teroru ima pasaulį su jo nafta, arabai mėgina tuo pačiu atsakyti į globalistų invaziją.