Bedarbio Aliaus darbai

Kategorijos: 

Švarus darbelis

Po Naujųjų Alius Sakinis nuėjo į darbo biržą.

- Gal turit kokio švaresnio darbelio? - paklausė.

- Taip, yra bendrovės direktoriaus postas. Dešimt tūkstančių litų per mėnesį, tarnybinis mersas, komandiruotės po visą Europą...

- Kam taip žiauriai juokaujat? - įsižeidė Alius.

- O kam tu pirmas pradėjai?

 

Žodžio vertė

Po pietų Alius turėjo kvietimą į teismą.

- Pilieti Aliau Sakini, kodėl mūsų premjerą viešai vadinai idiotu? - paklausė teisėjas.

- Atleiskit, aš nežinojau, kad tai paslaptis, - gynėsi Alius.

- Už pareigūno įžeidimą - tūkstančio litų bauda! Dar turi pasakyti ką nors?

- Aišku, turėčiau, bet kad jau šitokios kainos...

 

Tikimybė - ne juokas

Tą vakarą Alius sapnavo, kad jį ištiko infarktas. Greitoji įjungė sireną ir vežė kažkur per miestą.

- Kur mane vežat? - prasimerkęs paklausė Alius.

- Į morgą, - atsakė jam sanitarai.

- Bet aš dar nenumiriau!

- O mes dar nenuvažiavom! - nusijuokė du sanitarai.

Bet sanitarai juokavo. Alių nuvežė į ligoninę.

- Operaciją darysim už pinigus ar be narkozės? - paklausė jaunas chirurgas.

Alius pašoko ir norėjo lipti nuo stalo.

- Gulėk, gulėk, - nuramino chirurgas. - Pajuokavau.

Alius truputį apsiramino.

- Operacija nėra labai pavojinga? - paklausė dėl viso pikto.

- Na, kaip čia pasakius, - pasakė chirurgas, galąsdamas didelį peilį. - Iš dešimties miršta devyni.

- Tegu velniai! - Alius pakilo ir ėmė lipti nuo stalo.

- Nusiramink! - sušuko chirurgas. - Devyni maniškiai jau numirė...

Operaciją darė ilgai, labai ilgai. Kai Alius pramerkė akis, jaunas chirurgas buvo susenęs, ilga žila barzda.

- Na, daktarėli, tu ir pasenai! - nusistebėjo Alius.

- Koks aš tau daktarėlis! - įsižeidė daktaras. - Aš šventas Petras!

 

Šventasis biurokratizmas

Pasirodo, Alius jau buvo rojaus migracijos punkte.

- Krikšto pažymėjimą turit, buvot krikščionis demokratas, mokėjot bažnyčios mokesčius? - klausinėjot budintis muitinės angelas. - Na, matot, dokumentų neturit, partijai nepriklausėt, mokesčių vengėt, o dabar norit į dangų? Jums paruošti pragaro vartai!

 

Po tų angelo žodžių prasivėrė muitinės grindys, ir Alius ėmė kristi į pragarą.

 

Velniams jis nukrito kaip iš dangaus ir buvo labai išsigandęs.

 

- Iš kur nukritai? - paklausė raguotas pragaro sargas trumpai kirpta uodegyte. - Iš Lietuvos? Nusiramink - jeigu iš Lietuvos, tau čia atrodys kurortas. Užkurkit jam pirtį!

 

Nelegalus kotletas

Alius pabudo, išpiltas prakaito.

 

"Reikia daryti ką nors! - suprato tada. - Be darbo visai išprotėsiu."

 

Tą pačią dieną nuėjo Alius į nelegalų darbą. Dirbo savaitę, antrą, o trečią išsikvietė šefas.

- Sveikinu! - pasakė jam šefas. - Išmėginimus atlaikei, bandomasis laikotarpis baigtas. Nuo kito mėnesio dirbsi už algą.

 

- Nuo kito mėnesio? - pasibaisėjo Alius. - Jau dvi savaitės, kaip nemačiau mėsos!

- Dvi savaitės? - nustebo šefas ir iškvietė sekretorę.

- Kvietėt? - prisistatė jauna sekretorė ir nužiūrėjo Alių kaip antikvarinį daiktą.

- Mūsų naujokas dvi savaites nėra matęs mėsos, - pasakė jai šefas. - Nueik į bufetą, atnešk ir parodyk žmogui kotletą!

 

Paskutiniai draugai

Alius parėjo namo tuščiomis kišenėmis. Jo butą buvo užpuolęs būrys tarakonų. Alkani tarakonai lakstė visur - ir po virtuvę, ir po knygų lentynas.

 

- Viskas, maisto nėra! - pasakė Alius ir parodė tuščias rankas.

 

Nusiminę tarakonai išsilakstė kas sau.

 

- Atsikračiau bent jų! - apsidžiaugė Alius ir nuėjo miegoti.

 

Naktį pabudo, girdi - krebžda kažkas prie ausies:

- Šeimininke, kelkis, mes tau valgyti parnešėm!

Komentarai

Demokratijos proveržis

Vienas Patriarchas ne per seniausiai sakė "Lietuvoje kai kas gerėja". Kaip pirštu į dangų, pagalvojau, paskaitęs kaip Alius buvo nubaustas už nuomonės išsakymą apie premjero intelektą.

Brežnevo laikais vienas traktoristas buvo išsiųstas Maskvon, į kompartijos suvažiavimą. Beklausydamas Brežnevo veblenimų tribūnoje, sau po nosim ir sako "Na ir totalus gi asilas".
O saugumo agentų ausys tais laikais irgi veikė gerai. Sučiupo žmogelį ir teismas jam greituoju būdu skyrė 15 metų komandiruotę pas baltas meškas.
"Palaukit, palaukit. Už asmens įžeidimą, pagal tarybinius įstatymus priklauso tik parų arba piniginė bauda". "O čia tau, už valstybės paslapties išdavimą"

Galim pasidžiaugti, kad paslapčių mažėja. Kaip sakoma per Diskovery televiziją "tainoje stanovitsa javnym"