Dėl nesėkmingo raketos starto įžiūrėta šventiko kaltė

Kategorijos: 

Lapkričio 28 dieną Rusijos raketa "Союз-2.1б" po nesėkmingo starto nukrito į Atlanto vandenyną kartu su 19 jos nešamų palydovų. Atsakomybė už avariją tenka raketą šventinusiam Vlagoveščensko vyskupui Lukianui.
Tai atrodo kaip anekdotas, bet Rusijos stačiatikių bažnyčios vadovybė tikrai įžiūri šventiko kaltę. Apie tai pranešė žymus bažnyčios veikėjas V. Kuraevas.
Tokią šventiko kaltę įžiūri ir Rusijos bedieviai, internete skelbiantys apie nelaimę savo versijas. Vieni įsitikinę, kad šventikas, atlikdamas magišką ritualą, pamažino šventinto vandens, kiti mano, kad šventas vanduo galėjo būti pašvinkęs arba per mažos šventumo koncentracijos, dar kiti spėlioja, kad šventikas tikriausiai norėjo pataupyti ir vietoj 95 markės švento vandens panaudojo 72 markės vandenį.
Būdamas karštas krikščionis, mėginau tą klausimą aptarti ir su lietuviais tikinčiaisiais. Jie irgi mato šventinimo broką. Labai įdomią versiją iškėlė karšta tikinčioji Larisa: "Žinoma, nuo gero šventinimo raketa nebūtų kritusi į vandenyną, - sakė ji. - Šventas vanduo galėjo būti pakankamai šventas, bet šventikas tikriausiai sumaišė maldos žodžius arba per klaidą praleido kokį žodį, ir visa šventinimo programa nuėjo šuniui ant uodegos, t.y. į vandenyną".
Jeigu prastai magijos darbą atlikęs šventikas bus nubaustas, tai būtų puikus precedentas, po kurio ir mes, Lietuvos karšti katalikai, galėtume reikalauti iš savo kunigų atsakomybės. Dabar kas kaip nori, taip šventija, po šventijimo dūžta mašinos, sudega trobos, skęsta valtys ir kateriai, o pinigus paėmę kunigai lieka sausi.
Jeigu kam reikia šventinto vandens, galite jo nusipirkti pas mane su kalėdine nuolaida. Nedelskite - Šventosios Dvasios kiekiai riboti!

https://lenta.ru/news/2017/11/28/lezutnanebo/