Ko nežinojo Visagalis Dievas

Kategorijos: 

Važiuoju aš šiandien į Šilalę. Pakely stabdo tokia moterytė.
Sustoju, išklausau ilgo pamokslo, kad žmonės yra baisi ir niekada nesustoja. Tai - labai svarbi priežastis, kodėl nesinori sustoti ir pavežti balsuojančių. Juk būtinai turi išklausyti ilgo pamokslo, kokie žmonės baisi ir kaip nesustoja niekas.
Bet sukandu dantis ir išklausau.
Diena graži, spigina saulė, laukuose žiba naktį iškritęs dar baltas sniegas.
- Bjauru važiuoti, kai saulė, - moterytė mėgina pradėti kalbą.
Bet man patinka, kai saulė.
Užtat kitu klausimu randame bendrą kalbą - velnias žino, kokia bus žiema. Dar tik sausio pradžia, ji gali būti visokia. Spėjimai ir burtai - tušti pliurpalai.
- Nieko nežino ir mokslas, - konstatuoja žinovė. - Jie tik vaizduoja, kad supranta ir žino, bet iš tiesų nieko nežino ir nesupranta.
- O kas supranta ir žino?
Moterytė tyli, galvoja.
- Parapijos kunigėlis? - sufleruoju.
- Nežino ir jis, - nepasiduoda ji provokacijai.
- Tai kas žino?
- Dievas, - atsako ji pagaliau. - Vienintelis Dievas žino viską.
- Tikrai?
- O tai ne? Kas dar žinos?
- Sakai, viską? Tai kodėl jis nežinojo, kad žemė yra apvali, kad žemė sukasi apie saulę, o ne atvirkščiai? Kodėl jam atrodė, kad žemė - pasaulio centre, o ant jos uždėtas kupolas su šviesuliais žemei apšviesti, kad vieni jai šviestų dieną, o kiti jai šviestų naktį? - beveik pažodžiui cituoju Visagalio ir Visažinio Viešpaties Dievo Žodį. - Kodėl jis to nežinojo?
- Iš kur ištraukei? - nustemba tikinčioji.

- Dievo Žodis, Biblija sako.
- Kokia Biblija?
- Paprasta Biblija - ta pati, kurią jums skaito bažnyčioj.
- Eik tu sau, niekas šito neskaito!
- Tai pati paskaityk. Juk namuose visi tikintieji turite Bibliją. Ten, pačioje pradžioje, Pradžios knygoje, yra tai parašyta, ką čia pasakiau. Dievas sukūrė žemę, o apie ją - visą pasaulį su tais šviesuliais...
- Bibliją rašė ne Dievas, bet žmonės! - randa ji išeitį. - Iš kur žmonės žinos?
- Tai Dievo Žodis sugalvotas žmonių, ne Dievo?
- Taip! - patvirtina ji.
Tai pirmas atvejis mano gyvenime. Iki tol nebuvau sutikęs nė vieno ateistinių pažiūrų kataliko.
Nuvažiavome iki Šilalės, o aš jos taip ir neįtikinau, kad Biblija - paties Dievo, ne žmonių išgalvotas žodis. Taip ir neatverčiau jos į vienintelį tikrą ir teisingą katalikų tikėjimą.
Gerai ją suprantu. Tikėtų Biblija - jos Dievas būtų bemokslis kvailys ir neišmanėlis.
O Dievas taigi visažinis!