Konservai vietoj laisvinamųjų

Kategorijos: 

 

Sušurmuliavo prastuomenė, ėmė atakuoti mūsų bičiulį ir bendravardį Alių. Girdi, Aliau, taip ir taip, aukštuomenė visą rajoną nori paversti konservatorių tvartu. Einame į koncertą Šilalės kultūros centre - išgirstame agitaciją už konservatorių Joną Gudauską. Nueiname kur nors į laisvalaikio salę pasiklausyti paskaitos apie kraujo tyrimus arba diabetą - išgirstame arba Erikos Gargasės, arba Loretos Petkuvienės agitacijos už konservatorių Joną Gudauską. Arba jų abiejų agitacijos! Už konservatorių Jona Gudauską ir už save, nes jos abi - konservatorių kandidatės į rajono tarybą.

- Jos gi abi - valstybės tarnautojos, kaip jos gali darbo metu užsiimti šitokia propaganda? - skundėsi prastuomenės žmonės. - Toji Gargasė - Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, partijos draugė Petkuvienė - Šilalės visuomenės sveikatos biuro vadovė. Kaip jos gali tokias kontoras paversti propagandos ruporais? Ar dėl to mokame mokesčius, kad išlaikytume tokius konservų cechus? Ar dėl to einame į daktarų paskaitas, kad vietoj receptų gautume aiškias instrukcijas, kaip balsuoti už konservatorių Jonas Gudauską ir už konservatorių partiją?..

Žmonės vienas per kitą rodė mūsų bičiuliui Aliui gautas žinias. Vienas nuėjo pasiklausyti apie cukraligę - parsinešė biuletenio pavyzdį, kaip balsuoti už konservatorių Joną Gudauską, kitam rūpėjo kraujo tyrimai, bet kraują jam pagadino įteikta proklamacija, kaip balsuoti už konservatorių partiją. Ir taip - visame rajone, kiekvienoj seniūnijoj!

- Aliau, ko tu tyli? - mygo prastuomenė. - Tark savo žodį! Ką tai turi bendro su sveikata? Ar aš pataisysiu sveikatą, pabalsavęs už Joną Gudauską, ar gyvensiu ilgiau, dar sykį balsuodamas už konservatorius?..

Mūsų bičiulis Alius, didis valdžios ekspertas ir patriotas, pamatė klystančius žmonės ir tarė tokius žodžius:

- Broliai ir sesės, patriotų miesto piliečiai! Nepraraskit vilties. Pats konservatorių vardas turi gydančių galių, o konservatoriaus Jono Gudausko paveikslas gydo geriau už durnaropės šaknį. Imkite konservatorių partijos sąrašą, mėnesienoj užpilkit katės šlapimu ir padėkit po unitazo dangčiu. Bematant praeis depresija ir nemiga, pasitaisys nuotaika ir nesisapnuos didesni mokesčiai. O jei konservatorių sąrašą mėnesienoj sudeginsit ant šventintos žvakės, užtrauksit konservatorių himną ir giedodami jį pelenus išbarstysit keturiuose trobos kampuose, akimirksniu išlakstys visi tarakonai, utėlės, blakės ir kiti parazitai - jie neperneš tokios konkurencijos.

Žmonės sukluso. O nuo impotencijos, susidomėjo vienas pilietis, ar tos politinės proklamacijos padėtų nuo šitos baisiosios bėdos?

- Taip, aišku, padėtų! - tikino Alius. - Štai biuletenio pavyzdys, kaip balsuoti už Joną Gudauską. Sudeginkit jį mėnulio šviesoj, o pelenais ištrinkit tam tikras kūno vietas. Šimtą sykių geriau už "Viagrą"! Tai gali padėti ir nuo vidurių užkietėjimo. Patys geriausi laisvinamieji!

- O nuo viduriavimo? - teiravosi žmonės.

- Nuo viduriavimo - ne. Pažįstu kelis konservatorius, o jiems ūmus viduriavimas kilo prieš rinkimus. Vaistų nėra, liga dar ūmės visą savaitę. Po kovo trečiosios viskas praeis. Būkime atlaidesni, supraskim jų bėdą ir labai nesiraukykim, kur nors per paskaitą arba koncerte užuodę specifinį kvapą. Manot, mums būtų kitaip, jei patys būtume konservatoriai?

- Aliau, tikrai! - sutiko žmonės. - Mes irgi užuodėm.

 

Komentarai

Laba diena Petrai, sakykite

Laba diena Petrai, sakykite prašom kai davėte interviu apie sovietų sajungą ir reiškėte savo nuomonę, ar jus žurnalistas buvo papirkęs, ar jūsų interviu iškarpė sudėliodamas taip kaip jam reikia ar jūs tikrai taip nuoširdžiai manote? Interviu youtubej nuo 38os minutės https://youtu.be/FrlhVX2SROU Ačiū už jūsų komentarą.

Negausi premijos :)

Na, kad aš nesu konservatorius, tai mane, aišku, kas nors kur nors ir kada nors papirko. Dėl to seklys Mindaugas neturėtumei abejoti.

Turėjau kantrybės peržiūrėti visą filmuką, mačiau net savo gimtuosius Kaltinėnus. Bet niekaip negaliu suprasti - kuo čia dėtas aš? Kur, kada ir kam daviau interviu?

Žiūriu, nuo 38 minutės, kaip seklys Mindaugas  man nurodei, kalba kažkoks dėdulė. Nežinau, ar jį žurnalistas papirko, ar ne, bet tikriausiai papirko, nes anam patinka Tarybų Sąjunga, ir jis jaučia nostalgiją. Bet kodėl klausimas man?

Jeigu Mindaugas esi etatinis darbuotojas, ir apie mane jau pranešei savo vadovybei, tai kuo greičiau atšauk savo pranešimą. Tikrai negausi premijos, o gal net velnių gausi. Tikri sekliai turi tikrinti faktus ir skelbti tiktai patikrintus, jokiu būdu nesiremti konservatoriaus intuicija ir norimo nekišti už esamą. Ar taip sunku buvo to dėdulės nuotrauką palyginti su mano, pasidomėti, kokia mano profesija (kerdžiaus ar žurnalisto). Jei tau pasirodė, kad tas kerdžius panašus į mane, tai už pasirodymus niekas vis tiek nepremijuos.

Tačiau tavo pastangos šnipinėti ir demaskuoti yra pagirtinos, turiu pripažinti, tu vertas konservatoriaus vardo. Bet man daugiau nerašyk. Pamėginai išsituštinti, nepasisekė, ir velnias nematė.