Štai užduotis!

Kategorijos: 

Pasaulyje gyvena Gėris, bet šalia egzistuoja ir Blogis.
Dėdė Gėris kovoja su dėde Blogiu.
Vieniems dėdė Blogis yra Rusija, dėdė Gėris - Amerika. Kitiems - atvirkščiai. Jiems Gėris - tai Blogis, o Blogis nepaprastai geras.
Dar Blogis gali būti dėdė Islamas, o Gėris - teta Krikščionybė. Bet gali būti antraip.
Tai kaip iš tiesų?
Kada paklausiau, mano bičiulis Alius patraukė pečiais.
"Tau nesvarbu? Svarbu, kad nugalėtų Gėris?" - paklausiau kitaip.
"Ne! Daug svarbiau išsaugoti subinę", - atsakė jis filosofiškai.