Pataisytas jubiliejus tapo gražus

Kategorijos: 

 

Jubiliejiniai metai. Kaip metai, taip jubiliejus. Štai Šilalės aukštuomenė atšventė prieš 28 metus įsteigto parko keturesdešimtmetį. Pabuvęs tokiose iškilmėse, vienas smalsus pilietis movė pas mūsų bičiulį Alių Šakinį skubios istorinės konsultacijos. Jis kišo po nosimi gudrųjį telefoną, rodė paties darytas skaitmenines nuotraukas. Tai buvo gražios nuotraukos, kaip iškilmingai rajono žiedas, gerbiamas meras, jo vicemeras ir visi kiti, švenčia 1990 metų liepos 21 dieną atidaryto Kelpšaičių parko 40 - metį, kaip jie laimina 40 - mečiui skirtą stogastulpį.

 

- Ką jie čia švenčia? - klausė smalsus pilietis.

 

- Na, jubiliejų, - nerūpestingai atsakė Alius. - Parko keturiasdešimtmetį. Ar nematei Laukuvos seniūnijos skelbimų, kad Kelpšaičių parkui bus 40?

 

- Tai kada, po velniais, įkurtas Kelpšaičių parkas?

 

- Visi žinome - 1990 metų liepos 21 dieną. Tai skelbia Rietavo urėdijos tinklalapis, visas pasaulis žino šią datą. Yra net išleista Rietavo urėdijos knyga "Takas per Rietavo miškų urėdiją", joje aprašyti atidarymo nuotykiai. Parkas atidarytas Laukuvos kolūkio miškininko Jono Šedbaro iniciatyva, labiausiai trukdant jo koalicijos partneriams konservatoriams...

 

- Aliau, tu moki skaičiuoti? Kiek bus iš 2018 atėmus 1990?

 

- Taip, žinau, 28. O tai - kažkokia pilka data. Kaip šitokią švęsti? Bet juk istorija - tai tau ne aritmetikos pamokos. Laikas - reliatyvu. Šiandien 28, o rytoj jau 40. Ir taip - su visomis datomis. Štai 2009 metais Lietuvai buvo 1000 metų, visi šventėme tą jubiliejų, šiemet jau rašoma, kad Lietuvai - 100, o praeis dar dveji metai, ir patikėk manimi, 2020 metų kovo 11 dieną Lietuvai jau beliks 30... Jubiliejai tokie, kokie turi būti.

 

- Aliau, nesuprantu! - sudejavo pilietis.

 

- Tau ir nereikia suprasti. Štai, paskaityk, kas rašoma toje knygoje apie Kelpšaičių parką: "Dar aštuoniasdešimt devintųjų žiemą Jonas su talkininkais sutarė, kad kitų metų liepos dvidešimt pirmąją, per garsius Laukuvos atlaidus parkas oficialiai atvers vartus". O kas buvo ta liepos 21 diena? Dabar reikia sakyti - atlaidai, bet tas šeštadienis iš tiesų buvo dar ir kita svarbi data - tada ji vadinosi "Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje diena". Skaitykit senus kalendorius. Nuo 1940 iki 1990 metų buvo praėję kaip tik 50 metų, taigi labai apvalus "Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje jubiliejus". Ar ne puiku - parkas tarybų valdžios 50 - mečiui! Iš kur parko steigėjai galėjo žinoti, kad po metų bus kažkokia Kovo 11 - oji, kad viskas apvirs antraip, kad tokių jubiliejų niekam jau nereikės, o į valdžią atėję baisieji konservatoriai tokias šventes užprotestuos? Štai, skaitykim šlovingą tų metų istoriją: "Bet svečiai sukviesti, muzikantai dūdas nušveitę, kaip ir visada per atlaidus giminaičių ir draugų laukiantys laukuviškiai išeiginius drabužius pravėdinę, kuklios vaišės paruoštos... Nors iš rajono valdžios ir konservatorių partijos būstinės ritosi grasinimai susidoroti, tačiau ankstyvų šventės rytą Jonas atvažiavo į Kelpšaičius, pakėlė į stiebą Lietuvos vėliavą, lyg atsisveikindamas nubraukė ašarą..." Tiesą sakant, man irgi labai keista, kad konservatoriai nebenorėjo tokio gražaus jubiliejaus.

 

- Ot velnias, visai pamiršau istoriją, - prisipažino smalsusis pilietis. - O juk tą dieną, būdamas pionierius, dėdavau gėlių prie draugo Lenino biusto!

 

- Taip, bičiuli, viskas reliatyvu! Anie jubiliejai pavirto į atlaidus, pionieriai - į skautus, komunistai - į konservatorius, o konservatoriai, parko steigėjo liberalo Jono didžiausi priešai - į koalicijos partnerius. Tai kas čia keisto, jei 28 pavirto į 40?

 

- Supratau, - atsakė smalsusis pilietis, pasiėmė atgal gudrųjį telefoną su visomis nuotraukomis, bet dar kažko mindžiukavo prie durų, niekaip nenorėjo išeiti.

 

- Kas tau yra? - paklausė Alius. - Kažkas dar neaišku?

- Na, aš galvoju... - tyliai atsakė pilietis. - Ar jie negalėjo palaukti dvejus metus ir normaliai atšvęsti parko trisdešimtmetį?

 

- Palaukti dvejus metus? - Alius susiėmė už galvos. Jam trūko kantrybė. Štai jis aiškina visą valandą, dėsto reliatyvumo teoriją, o tas pilietis niekaip nesupranta paties svarbiausio dalyko!

 

Bet Alius nusiramino ir tarė tokius žodžius:

 

- Palaukti dvejus metus, kada rinkimai ant nosies? O jei išrinks kitus, jeigu kiti švęs kitus jubiliejus ir statys savo stogastulpius? Šito siūlai palaukti?

 

- O taip, aš jau visai supratau! - nusijuokė Aliaus klientas. - Švęsiu, kas pasakyta.

 

Rajono aukštuomenė švenčia prieš 28 metus įsteigto Kelpšaičių parko 40 - metį. Prie mikrofono parko iniciatorius liberalas Jonas Šedbaras, kuriam koalicijos partneriai konservatoriai kažkada labiausiai trukdė atidaryti parką ir deramai pažymėti liepos 21 - ąją, tokią šiandien visų pamirštą ir nelabai gerą datą. Šiandien jau ir istorijos mokytojai sunkiai prisimena, kur ir prie kokio biusto tą dieną jie nešė gėlių.