Po kokiu jūs ženklu?

Kategorijos: 

- Petrai, po kokiu ženklu tu gimęs?

Iš pradžių nesupratau klausimo. Pirma mintis buvo apie kryžių. Prietaringoje šeimoje galėjau gimti po kryžiaus ženklu, bet tikriausiai gimiau ligoninėje, o tenai ant sienos kryžių kabinti neleisdavo.

- Aš klausiu, po kokiu Zodiako ženklu? Avinas, Ožiaragis?..

Tikrai ne avinas, tikrai ne ožys, tikrai ne idiotas!

Mano draugas juokauja?

Pasirodo, ne. Jis tiki!

Seniai jį pažinojau kaip protaujantį žmogų ir labai nustebau, pamatęs prietaringumą. Iš pradžių nepatikėjau. Maniau - informacijos stygius. Mėginau aiškinti, kad nėra jokių tokių žvaigždynų, apie kuriuos svaičioja šarlatanai. Dangaus sfera - tai trimatė erdvė, o ne krištolinis gaubtas, kaip rašoma Biblijos pasakose. Dvi vieno "žvaigždyno" žvaigždės gali būti gerokai toliau viena nuo kitos, negu kitos dvi skirtingų "žvaigždynų" žvaigždės. Tai kaip neegzistuojantys "žvaigždynai", paprasčiausia iliuzija gali veikti tave ir dar kažkokį "likimą"?

- Tai tu manai, kad pasaulis palaidas, ir nėra jokių ryšių? - paklausė bičiulis, ir staiga supratau, kad diskutuoti neverta.

Maginis mąstymas - tai ne žinių stygius. Tai jau defektas, kurio neįveiksi argumentais. Argi argumentais įveiksi gripą, sifilį, tuberkuliozę? Tai kaip argumentais įveiksi tikėjimą, t.y. maginį mąstymą?

Vis dėlto nesmagu. Atotrūkis tarp prietaringos minios ir mąstančios mažumos akivaizdus. Kažkada Europos švietėjai turėjo vilties apšviesti prietaringas mases, o dabar matyti, kad tamsa nei kiek nesitrauks. Ir kuo toliau, kuo giliau siekia realus pažinimas, tuo didesnis atotrūkis tarp intelekto ir religingos masės. Dabar jau Žemė nufotografuota ir nufilmuota iš kosmoso, bet naujieji pasaulio vaizdai neįveikia Biblijos nupiešto modelio. Ypač tai ryšku per kiekvienas Kalėdas ir Naujuosius metus. Per Kalėdas - infantiliški paistalai apie angelėlius ir nekaltai mergelei įtaisytą vaiką, per naujuosius - astrologijos protrūkis.

Iš pradžių maniau - žaidimai. Bet jeigu nejaučiu potraukio vyrams, tai juk nežaidžiu su nuogų vyrų nuotraukomis? Jeigu nesu alkoholikas, tai nepramogauju alumi ar šampanu? Štai mano bičiulis netiki indų dievais ir nesidomi jų legendomis. Užtat domisi Zodiako ženklais. Nežinau - gal dar tiki delno linijomis, kokiais magiškais skaičiais...

Kai lipom iš lopšio ir žengėm pirmuosius žingsnius per trobą, mes visi pradėjom nuo maginio. Mes dar negalėjome skirti, kur veiksmas, o kur - tiktai žodis. Kodėl kitiems jie taip ir neatsiskyrė? Kodėl mintis jiems už realų veiksmą, o svaja - už realų pasaulio vaizdą? Ar tai - genetinis trūkumas, ar psichologinė trauma?

Kada nors ir tai bus nustatyta. Pažinimas eina tolyn ir gilyn. O tamsa, prietarai eina iš paskos. Religija - paskui pažinimą, bet ne atvirkščiai. Visa laimė, kad taip! Jau ir Vatikano tamsybininkai pripažino, kad žemė sukasi apie saulę, girdėjau, vyriausias tamsybininkas pagaliau pripažino ir evoliuciją. Išeitų - nereikalaus tikėti, kad Ieva - iš Adomo šonkaulio?
Tačiau ribotas protelis tikės. Pasakaitė lengviau už pažinimą. Poterius kiekvienas kvailys iškals, o štai reliatyvumo teoriją?..

Tai po kokiu jūs vis dėlto ženklu?

Po kritinio mąstymo ar po Zodiako?