Nukariavimo jubiliejus

Kategorijos: 

Gerai ar blogai elgėsi mano protėviai, kad gynėsi nuo Kryžiuočių ordino vienuolių?
Sprendžiant pagal juodaskvernių rengiamas Žemaičių nukariavimo iškilmes, jie darė didelė nuodėmę, nes priešinosi Dievo valiai ir Jėzaus Kristaus ginkluotai invazijai.
Nukariavimo garbei skirta programa prasidės šį sekmadienį iškilmingomis pamaldomis Telšių katedroje ir visose Telšių vyskupijos bažnyčiose. Dėkosime viešpačiui, kad mus nukariavo.
Kovo 2–7 dienomis vyks žemaičių piligriminė kelionė į Romą, kurios metu numatomas susitikimas su popiežiumi Benediktu XVI. Anksčiau popiežiaus kariaunos traukė į Žemaičius, kad juos parklupdytų, dabar Žemaičių davatkos pačios traukia į Romą suklupti prieš nukariautoją.
Štai kas yra krikščionybė - pavergti tave iš vidaus.

Komentarai

Lietuviai laisvai priėmė tikrą Dievą, atmetę pagonybę

Lietuviai, nugalėję kryžiuočius, kurių tikslas buvo užvaldymas, laisvai priėmė tikrąjį Dievą iš savo valdovų lietuvių Vytauto ir Jogailos. Tikrasis Viešpats - Visatos valdovas ir Kūrėjas apsireiškė per Dievo Sūnų Kristų, kurį 80 proc. lietuvių tiki. Iš senovės tikėjimo tai kas buvo dora ir gerbtina perėjo į katalikų tikėjimą, kuris šiandien yra ir mūsų tautos tikrasis tikėjimas, per kurį Dievas ir visi šventieji sergi ir gelbsti mūsų tautą. Tad nepjaukime tos šakos ant kurios patys sėdime ir dar esame gyvi ir neišnykę kaip kitos buvusios pagonių tautos, tame tarpe ir baltų (jotvingiai, prūsai). Mes šiandien esame silpni tik dėl to, kad vėlai atsiliepėme į Dievo apsireiškimą ir ilgai gyvenome klaidoje, be savo rašto, be civilizuotos kultūros, be Šv. Rašto Gerosios Naujienos. Dabar jau niekas neišmuš mus iš šio tiesaus kelio. Mylėkime Tėvynę Lietuvą ir jos žmones bei Dievą, vykdydami Jo Įsakymus ir Įstatymus. Viskas tada Lietuvoje turi gražią Viltį.

Rinktinis debilas

Na ir debilas pasitaikė - seniai tokio nebuvau sutikęs. Skaitykite jį ir žiūrėkite, ką iš žmogaus padarė religija. Saugokit savo vaikus nuo juodaskvernių - jeigu jų neišprievartaus lytiškai, tai pavers tokiai pat idiotais, kad ir jiems kryžiaus karai virs "laisvu pasirinkimu".