Aš jums linkiu...

Kategorijos: 

Turime puikią progą linkėjimais pataisyti gyvenimą.
Aš jums visiems ir kiekvienam atskirai linkiu:
laimėti loterijoj 1247 litus;
paveldėti automobilį volkswagen golf;
sulaukti algos pakėlimo 97 litais;
nesusirgti kepenų ciroze;
gauti iš Australijos siuntinį su krištolinių 69 taurių rinkiniu;
iš arti pamatyti Vytautą Landsbergį.
Pradėkite laukti tuoj pat.
Dėl bendros tvarkos ir sentimentalumo aš jums dar linkiu daug meilės, vilties bei tikėjimo. Tegu arkangelas Mylolas seka iš paskos ir saugo jus nuo plėšikų. Bendraukit su angelais kaip lygus su lygiu, girdėkit balsus, kviečiančius į amžinybę.
Už tai ir išgerkim. Lig dugno!..