Tikėjimas nugali mąstymą

Kategorijos: 

Kiek daug jie padarė dėl taikos ir demokratijos!..
Mane stebina ne šita statistika, bet psichologinis reiškinys: žmonės žiūri į tai ir nemato. Labai daug žmonių, tikriausiai absoliuti dauguma. Jiems trukdo televizoriaus įdiegta nuostata, kad JAV - taikos ir žmogaus teisių gynėjos.
Nematyti yra lengviau.
Matydamas šitą statistiką, turėtumei suabejoti savo tikėjimu. Ar nuolatinis karas - taika? Jei karas nėra taika, tektų daryti išvadą, priešingą tai, kurią gavai iš televizoriaus. Zombio smegenims tai neįmanoma.
Rusų biologas Sergejus Saveljevas tikina, kad tai - biologinės evoliucijos vaisius. Pačiam padaryti išvadą reikia daugiau energijos, negu gauti gatavą nuostatą. Kūrybingi, energijos netaupantys žmonės - labai retas žmonijos atvejis. Tikėjimas nugali mąstymą.
Bet ką aš šneku, kuo aš remiuosi? Rusu? Juk rusas - tai prasigėręs burliokas, rusams toli iki tokių, kaip mes.
Tikėjau, tikiu ir tikėsiu. Amen.

Komentarai

Tiesa...

Tiesa...

Rusijos karai

Rusija taip pat turi nemažą stažą. Paieškojau Rusijos "patirties" tokiame pačiame kontekste.

Sąrašas karų, kuriuose dalyvavo Russia/SSRS po II pasaulinio karo:
01 1944–1956 Partizaninis karas baltijos šalyse
02 1950–1953 Korėja
03 1956 Budapešto pavasaris (Vengrija)
04 1968 Prahos pavasaris (Čekoslovakija)
05 1969–1970 Izraelio-Egipto konfliktas
06 1974–1990 Eritrėja
07 1977–1978 Ethiopijos-Somalio karas
08 1979–1989 Afganistanas
09 1992 Moldova
10 1992 Prigorodnijos konfliktas
11 1992–1997 Tadžikistano pilietinis karas
12 1993 Gruzijos pilietinis karas
13 1994–1996 Pirmasis Čečėnijos karas
14 1999 Degastono karas
15 1999–2009 Antrasis Čečėnijos karas
16 2008 Gruzija
17 2014 Ukraina

Šaltinis ListwarsRussia

Manau jog jie panašūs, tik veikia skirtingomis metodikomis. Kas formuodamas viešą nuomonę, o kas kumščiu per stalą trenkdamas. Vieni nori stoti silpnesnio pusėn ir išlaikyti valstybių sienas bei jėgų pusiausvyrą, o antrieji ją nori kuo labiau išbalansuoti bei sienas persipiešti ten, kur daugiau naudingųjų iškasenų. Tėvynainių gynimas tai tik gera priežastis. Kai kas dar neišmoko gyventi savo pramonės dėka, o tik principu - iškask-parduok.

Trečiasis pasidalijimas

Peržiūrėjau Aliaus nuo kažko (šaltinis nerastas) nukopijuotątą "karų" sąrašą. Tas partizaninis "karas" Baltojos šalyse, kai vieni ir kiti teroristai (turiu galvoje banditus ir stribus) terozrizavo bei skerdė civilius gyventojus tikrai buvo išprovokuotas Stalino, bet karu beginklių žmonių naikinimo nesinori vadinti. Jeigu banditai būtų kovęsi ne su beginkliais kolūkiečiais, bet su stribais ar kariuomene - tada gal taip...

Rusija kartu su Kinija tikrai dalyvavo JAV sukeltame Korėjos kare ir sustabė JAV invaziją. Tai buvo netiesioginis, pirmasis po II pasaulinio karo TSRS ir JAV ginkluots konfliktas. Alius dar galėjo paminėti Vietnamo karą, kur rusai (ir kinai) tikrai padėjo vietnamiečiams gintis nuo JAV okupantų. Rusija rėmė Egiptą, kai tas kariavo su Izraeliu. Ilgą laiką ji padėjo gintis ir Palestinai. Dar Rusija naujaisiais laikais padėjo gintis Jugoslavijai nuo NATO užpuolimo. Bet tai - jau ne Rusijos karai, tai tik parama vienai kariaujančiai pusei.

Vengrjos sukilimas buvo malšinamas ginklu, o štai "Prahos pavasaris"... Čekai iki šiol džiaugiasi, kad jie apsaugojo Prahą, laiku pakeldami rankas, ir į ją nebuvo paleistas nė vienas artilerijos svėdinys. Visgi Rusija ginklu saugojo Varšuvos pakto ribas. Iš esmės tai buvo Maskvos imperija. Buvo, bet nebėra. Ji nebe ta supervalstybė. Tai dąug ką keičia, įskaitant pretenzijas daryti tvarką pasaulyje.

O Rusijos karais vadinti konfliktus buvusiose TSRS respublikose ar pačios Rusijos viduje, turiu galvoje Čečėniją... Labai jau pritemptas reikalas.

Tikras karas, kur tikrai kariavo Rusijos kariuomenė su svetomomis valstybėmis - tai Afganistrano karas ir, žinoma, Vengrijos sukilimas.

Bet jeigu ir visus Aliaus surašytus "karus" laikysime karais, tai pamatysime didelį skirtumą tarp dviejų imperijų - supervalstybės JAV ir daug menkesnės Rusijos dalyvavimo įvairiuose konfliktuose. Vadinamieji Rusijos karai vyksta prie jos sienų arba pačioje Rusijoje, o JAV - po visą pasaulį, netgi labai toli nuo Amerikos krantų. Šiandien tik paskutinis propagandistas gali nematyti JAV karinio dominavimo visame pasaulyje. Rusams toli iki jų.

Ar dėl to galima tvirtinti, kad Rusijos imperija "geresnė" o JAV imperija - "blogesnė"? Jeigu būčiau propagandistas, taip ir sakyčiau. Bet nesu tikintysis ir matau, kas dominuoja, o kas yra varomas į kampą ir begali tik ginti senas teritorijas. Rusija būtų galingesnė - atakuotų ji. Dėl to nėra jokių abejonių.

Bet visa tai - išorinė reikalo pusė. Šiandien prasideda, iš tiesų jau vyksta, dar didesnis pasaulio pasidalijimas, kurį būtų galima pavadinti pasikėsinimu į viešpataujantį JAV dolerį. Tik dabar Amerikos deleriui iššūkį metė nebe TSRS (jos nebėra ir pamirškime), bet  naujoji supervalstybė Kinija. Prie jos jungiasi kitos Azijos šalys, jungsis, aišku ir Rusija. Priartėjus NATO prie Rusijos sienų, rusų ir kinų suartėjimas dar paspartėjo. Tai yra pagrindinė tarptautinės įtampos priežastis, nors buka Lietuvos propaganda savo zombiams diegia mintį, kad viskas vyksta dėl Ukrainos. Iš tiesų oligarchų nualinta vargšė Ukraina paprasčiausiai atsidūrė (jai) nedėkingoje vietoje ir tapo priemone svetimose rankose. Kuo tai pasibaigs, sunku pasakyti. Norėčiau tikėti, kad JAV, kad ir kokia agresyvi dabar yra, vis dėlto nesiryš pradėti trečio pasaulinio.