Stebuklas tundroje

Kategorijos: 

Sykį ėjo misionierius per tundrą ir sutiko baltąjį lokį. Medžio nėra - neįlipsi, bėgti beviltiška, o lokio ketinimai buvo aiškūs. Suprato žmogus - paskutinioji.
Bet nepasimetė. Pakėlė akis į dangų, ėmė kalbėti maldą:
"Viešpatie Dieve, viskas yra tavo valioje! Apšviesk šį lokį savo dvasios šviesa, padaryk jį krikščioniu!"
Tada įvyko stebuklas.
Lokys sustojo per du žingsnius iki misionieriaus, pakėlė akis į dangų, padarė dešine letena kryžiaus ženklą ir tarė tokius žodžius:
"Viešpatie Dieve, palaimink šį mano maistą!"