Šventasis karas nesibaigė

Kategorijos: 

Tikėjimas gyvas!
Aš jau maniau, kad religija pamažu miršta, pasiduodama pakantumui ir kitai bedievybei, nusileisdama kitiems ir kitokiems.
Bet ne! Šventasis karas nesibaigė.
Tikrai šventasis. Ne dėl žemiškų turtų, ne dėl valdžios ar kitokios naudos. Tik dėl tikėjimo.
Dėl tikėjimo, kad mes geresni, kad mes vieninteliai, kad mūsų tikėjimas tikras. Štai kas Orlando tragedija. Grynas tikėjimas. Nieko daugiau.

Komentarai

Neverta smarkiai abejot, kad

Neverta smarkiai abejot, kad panašių dievo apsireiškimų ateityje bus žymiai daugiau. Europoje, USA.

Visko gali būti

Taip, dievuliukas gali būti dar žiauresnis. Visi žinome, koks tai pabaisa.