Terapijos mėnuo

Kategorijos: 

Žiema buvo tokia šalta, kad vyriausybės nariai sukišo  rankas į savo pačių kišenes, o diena pasidarė trumpesnė už  mero kadenciją. Ir vos tik pakyla saulė  - kyla energijos kainos, o saulė kai ima leistis - krenta kartu alga.

Neištvėrė vienas žmogus gyvenimo krizės, pasiskolino jis pinigų, nuvyko Šilalėn, nuėjo pas savo šeimos daktarą,

- Nebegaliu - siųskit mane į durnyną!

- O kas yra? - susirūpino daktaras.

- Nusižudysiu. Jaučiuosi nemylimas, svetimas, nieko nevertas, toks niekam nereikalingas! Nematau jokios perspektyvos!..

- Nieko, praeis be psichiatrinės...

- Duosit vaistų?

- Ne. Vaistams pinigų biudžete nėra, o pirkti neturit iš ko.

- Masažai?

- Kokie masažai? Ne!.. Šioks toks smegenų plovimas, ir viskas atrodys kitaip. Šį mėnesį tau atsivers akys, išvysi gražų rytojų, vėl pasijusi vertingas, brangus  ir gerbiamas.

Išgirdęs apie tokį plovimą, žmogus susigūžė, apsidairė aplink, pažiūrėjo į didelį gulintį švirkštą, į peilį, į daktarą, į jauną seselę.

- Plausite jūs? Vandeniu, klizma?..

- Ne - rajono valdžia! Tu ką, žmogau, nežinai? Prasidėjo rinkimų kampanija! Pamatysi, koks būsi dabar tu svarbus, vertingas, visiems reikalingas. Ir taip  visą mėnesį - psichoterapija. Dabar išsižiok, pasakyk A...

Pasakė žmogelis A, išėjo į gatvę, nusipirko valdžios žinias, paskaitė ir nebetvėrė džiaugsmu. Daktaras jo neapgavo!.. Pats meras tarnauja jam! Pats meras sveikina jį! Po to nubėgo į didelį valdišką namą, glėbesčiavo visus ir šaukė:

- Ačiū už jus! Ačiū už jus! Ačiū už  šituos namus, kurie  - pats geriausias beprotnamis!..