Valdžios Dievas ir Dievo valdžia

Kategorijos: 

Mano senas kolega rašo straipsnį apie Rainius. Jis susiriniko nemažai medžiagos apie Stalino budelių nukankintus žmones.

- Kokia tai baisi valdžia, - purtosi kolega. - Kaip pagalvoji - brrrr… Kaip galima taip paprasčiausiai imti ir žudyti nekaltus žmones?

- Neburnok prieš Dievą, - sakau jam, staiga prisiminęs vieną citatą, kuri deduoda ramybės.

- Kuo čia dėtas Dievas? Kas bendro tarp jo ir bolševikų valdžios?

- Nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo. Visos valdžios nuo Dievo.

- Ką tu čia svaičioji?

- Svaičiuoju? Atsargiau - tai Šventasis Raštas! Apaštalo Pauliaus laiškas Romėčiams, berods, tryliktas skyrius.

- Tu čia kažką maišai, - ginčijo draugas. - Taip, yra Dievo nustatyta valdžia, bet yra ir šėtono. Staliną galime lyginti su šetonu, ir pagarba tiems, kurie jam priešinosi.

- Aš irgi manyčiau taip pat. O Biblija sako kitaip. Kas priešinasi valdžiai, tas prieštarauja Dievui. Rezistentai už tai susilauks Dievo teismo. Štai, pažiūrėk, visa citata: “Kiekviena siela tebūna klusni aukštesnėms valdžioms, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo. Esančios valdžios yra Dievo nustatytos. Todėl kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo tvarkai. Kurie priešinasi, užsitraukia sau teismą.”

Mano kolega negali patikėti. Jis atrodo sutrikęs, net gaila.

- Kur čia matai, kad galima priešintis kažkokiai blogai valdžiai? - klausiu jo. - Žiūrėk: nėra valdžios, kuri nebūtų nuo Dievo!

Jis skaito toliau, ieško kokių nors išimčių, bet neranda. Toliau mokoma tik paklusnomo valdžiai ir valdininkams.

Žmogus labai gerbia visokius šventus raštus ir negali suprasti, kaip tai suprasti.

Aš tyčia nieko jam nesakiau. Tegu pasikapsto pats. Gal kada susipras, kad tos eilutės rašytos Romos imperijos laikais ir skirtos palaikyti romėnų valdžią - žiaurią, negailestingą, keliančią baimę ir siaubą, bet tvirtą. Jokios kitos valdžios niekas tada nežinojo… Senovės pasaulis buvo ne toks didelis.

Aišku, dabar pasaulis kur kas didesnis ir margesnis. Bet jeigu Romos bažnyčiai teikiame dieviškumo statusą ir jos mokymą išplečiame visam pasauliui ir visiems laikams, tai ir apaštalo mokymą apie romėnų imperijos valdžią turime taikyti visoms valdžios, įskaitant ir Josifą Staliną, ir Adolfą Hitlerį. Taigi kai šiandien esi nepatenkintas neteisingu valdžios sprendimu ir ruošiesi eiti į protesto demonstraciją arba mitingą, tu prieštarauji pačiam Dievui ir už tai susilauksi jo teismo. Keista, ar ne?

Vadinasi, mes arba turime visoms valdžioms (įskaitant ir ateistų) suteikti dieviškumo statusą, arba susitaikyti su tuo, kad tas Raštas rašytas tam tikram laikui ir tam tikriems labai konkretiems tikslams.

Ko gero, pirmasis pasirinkimas lengvesnis, jis ir dažnesnis. Nuo imperatorius Konstantino prasidėjusi valstybinės valdžios ir bažnyčios simbiozė nesibaigė su Romos imperijos griūtimi. Ji peržengė senąsias imperijos ribas, keitėsi ir prisitaikė prie besikeičiančių politinių struktūrų. Stačiatikiai atvirai pripažįsta paklusnumą politinei valdžiai - valstybės galva yra ir nacionalinės bažnyčios vadovas. Katalikų popiežius tebesaugo pasaulio centro ambicijas, o vienu metu buvo pasikėlęs aukščiau visų valdžių - jis juk dalindavo karūnas daugiau ar mažiau paklusniems karaliams. Protestantai veikia autonomiškai, o savo vyresniuosius išsirenka taip pat, kaip ir demokratinės valdžios atstovus - balsų dauguma. Jie visi, tiek stačiatikiai, tiek katalikai ir protestantai, laimina karalius ir prezidentus.

Be tokio palaiminimo karaliams ir prezidentams valdyti būtų kur kas sunkiau. Buka prievarta be nuoširdaus paklusnumo - negarantuota priemonė.

Istorija žino atvejų, kai politikai mėgino išsiversti be dvasininkų pagalbos. Bene pats didžiausias eksperimentas buvo atliktas bolševikų Rusijoje, kai absoliučią valdžią paėmusi partija ėmėsi dar ir bažnyčios funkcijų su visais keistais mistiškais ritualais - simboliniais valdžios rinkimais, į atlaidus labai panašiais pritarimo mitingais bei procesijomis (demonstacijomis), stabais (paminklais), griežta partine hierarchija ir netgi inkviziciją primenančiais eretikų (disidentų) teismais bei kankinimais. Kadangi religija negali gyvuoti be kulto, savo vadus ateistai pakėlė į Dievo rangą, paskelbdami juos visų tautų tėvais ir mokytojais.

“Čia niekas jo nematė, o jis visus regėjo”, - rašė oficiali valstybės poetė Salomėja Nėris apie visur esantį ir visus matantį Dievą, t.y. Vladimirą Leniną.

Savo germanišką religiją mėgino sukurti ir Hitleris, bet jo viešpatavimas pasibaigė palyginti greitai.

Taigi religijos ir bolševizmo (nacizmo) antagonizmas greičiau tariamas ir išoriškas - konfliktas kilo ne dėl to, kad ateizmas ir religija būtų iš principo nesuderinami dalykai. Viskas vyko kur kas primityviau: absoliučią valdžią paėmusios partijos pasišovė imtis dar ir bažnyčios funkcijos. Beje, Šiaurės Korėjos kompartijos vadas ir šiandien skebiasi esąs Dievo Sūnus…

Taigi visos valdžios, nesvarbu, kokios bebūtų, ieško vietelės kuo arčiau Dievo. Kaip teigia senieji Raštai, joms ten ir priklauso būti…

Atminkite tai, kai jums kils bedieviška pagunda pavadinti gerbiamus Seimo narius ologarchų statytiniais, o patį Seimą - korupcijos irštva ar dar baisiau. Jeigu esate pamaldus žmogus, neturėtumėt prieštarauti ir žemesniesims vadovams, tokiems, kaip rajono meras ar administracijos direktorė, netgi  paprastiems valdininkams nereikėtų priešgyniauti, nes visi jie - Dievo tarnai: “Nes valdininkų bijoma ne gera darant, o bloga. Nori nebijoti valdžios? Daryk gera, ir susilauksi iš jos pagyrimo. Juk valdininkas yra Dievo tarnas tavo labui.” (Tas pats tryliktas skyrius)

Sakot, tos eilutės truputį paseno, ir dabar mes patys, kiekvienas pilietis, esam savo valstybės, miesto, rajono tikroji Dievo skirtoji valdžia? O taip, aš tai girdėjau. Tai labai įdomu! Ir aš, ir tu, ir prasikolinęs mūsų kaimynas esam tikroji valdžia.

Keista, kad patys nežinom…

Ko gero, tai dar mistiškiau, nei visos pasaulio biblijos.

- Baikime  tai, - neiškentęs sakau savo kolegai.

Iš tiesų viskas daug paprasčiau: kas turi valdžią, tas diktuoja tikėjimą.

Komentarai

cia, kol kas Dievas leidzia

cia, kol kas Dievas leidzia egzistuoti zmoniu valdziai tiesiog turime buti klusnus istatymams, nes is tiesu jie palaiko tvarka, o kaip zmogui zinoti iki kokio lygio reikia paklusti valdziai?, iki tiek jei tai nepriestarauja Dievo Zodziui, pvz jei tau koks diktatorius nurodo zudyti, tai tu to nedarysi is meiles Dievui ir zmonems, net jei ir grestu tau mirtis uz neklusnuma.

Sv.Rastas negali priestarauti pats sau, nes aiskiai galima suprasti jog sy pasauly valdo Setonas kai Jezui siule pasaulio karalystes jei jis pagarbins ji.

Mt 4,8 Velnias vėl paėmė Jį į labai aukštą kalną ir, rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų šlovę,

Mt 4,9 tarė Jam: 'Visa tai aš Tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane'.

Mt 4,10 Tada Jėzus jam atsakė: 'Eik šalin nuo manęs, šėtone! Nes parašyta: 'Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir Jam vienam tetarnauk!' '

Atkreipkit demesy jog Jezus cituoja Sventojo Rasto zodzius.

Neklausyti dievo iš meilės dievui?

Fašistų ir bolševikų valdžia yra nuo Dievo, nes šventasis raštelis sako, kad visos valdžios yra nuo dievo. Neklausyti dievo valdžios iš meilės dievui? Kaip davatka, taip ir su smegenais prastai... :(

Šnekant rimčiau (tai sakau ne davatkai, bet sveikiems žmonėms), Biblija yra ne knyga, bet visas knygų rinkinys, savotiška biblioteka, kaupta kelis tūkstančius metų. Joje yra sukaupta labai daug išminties, bet labai daug ir prietarų, pasakų, keisčiausių legendų. Kadangi Biblijos kūriniai rašyti skirtingu laiku ir skirtingose vietose, skirtingomis istorinėmis ir kultūrinėmis sąlygomis, neišvengta ir neišsprendžiamų prieštaravimų.

Kai kurie prieštaravimai atsirado vėliau, tarkime, "nėra valdžios, kuri nebūtų nuo dievo" ir po dviejų tūkstančių metų atsirasdusi ateistų valdžia. Kai romėnai kūrė savo valstybinę religiją (krikščionybę), jokios bedievių valdžios niekur nebuvo, ir tas valdžios sudievinimas romėnui Pauliui atrodė visai logiškas, dėl jo neabejojo nei imperatorius, nei valdiniai. Tik vėliau, beveik po 2000 metų paaiškėjo, kad Naujajame testamente užrašytas paprasčiausias absurdas.

Religija yra penktoji valdžios kolona, bet atsirado valdžių, kurios mėgino apsieiti be jos. Sunku pasakyti, ar ji kada nors pasiliks stovėti viena tarsi granito falas kokioj dykumoj.

svarbu

puiku kad ira ivairiu nuomoniu, bet jei kalbam apie Sv.Rasta ar nederetu remtis juo paciu nagrinejant apie tai?

Mt 4,8 Velnias vėl paėmė Jį į labai aukštą kalną ir, rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų šlovę,
Mt 4,9 tarė Jam: 'Visa tai aš Tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane'.
(matome jog pasauly valdo ne Dievas, bet visa tai nesites visa laik)

Dan 2,44 Tų karalių dienomis dangaus Dievas įsteigs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta, kuri neatiteks jokiai kitai tautai. Ji sunaikins ir sudaužys visas karalystes ir pati pasiliks per amžius. (Dievas karta visiems laikams sunaikins pasaulio valdzias, netolimoje ateityje).

Mk 12,14 Šitie atėję sako Jam: 'Mokytojau, žinome, jog Tu esi tiesus ir niekam nepataikauji. Tu neatsižvelgi į asmenis ir mokai Dievo kelio, kaip reikalauja tiesa. Ar reikia mokėti ciesoriui mokesčius, ar ne?
Mk 12,15 Mokėti ar nemokėti?' Žinodamas jų veidmainystę, Jis tarė: 'Kam spendžiate man pinkles? Atneškite man pažiūrėti denarą'.
Mk 12,16 Jie padavė. Jis jų klausia: 'Kieno čia atvaizdas ir įrašas?' Jie atsakė: 'Ciesoriaus.
Mk 12,17 Tuomet Jėzus jiems tarė: 'Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo - Dievui'. Ir jie labai Juo stebėjosi.

Jn 18,36 Jėzus atsakė: 'Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Bet mano karalystė ne iš čia'.

Jok 4,4 Paleistuviai ir paleistuvės! Ar nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Taigi kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešu.

is ivairiu Biblijos eiluciu matome jog ikvepti Sv.Dvasios vyrai rase jog pasaulio dvasia yra priesinga Dievo dvasiai, ir is pasaulio padeties matome jog tai Tiesa.

Neturi argumentų - tylėk

Kam tas citatų kratinys lyg jovalas kiaulėms? Manai ką supainioti? Kam malti šūdą?

Yra romėno Pauliaus idiotiška citata apie tai, kad kiekviena valdžia - nuo dievo, ir kuo čia dėtas koks Jėzus? Ar Jėzus mokėsi iš to Romos piliečio? Ar jie buvo bent susitikę?

Religija - penktoji valdžios kolona, ir jei negali šito paneigti, tai sėdėk pabrukęs uodegą. Tai būtų geriausia, ką tu, bevardi ir beveidi žmogeli, galėtum pats sau padaryti.