Vienas ženklas, bet simbiliai du

Kategorijos: 

Štai aš sėdžiu ramiausiai po Rokiškio svastika ir nieko baisaus neatsitinka. Tikriausiai niekas dėl to nelaiko manęs dideliu naciu, o kas pažįsta - netgi nacionalistu. Pacifistas po svastika - jokių žaibų ir išlydžių.


Tikiuosi, už tai, kad įsiamžinau ties tokiu simboliu, aš niekada nebūsiu apdovanotas skautų "garbės" svastika. Skautų garbė ir svastika tegu susieina ten, kur jiems nesusieina.

Betgi ženklas tas pats!

Ženklas tas pats, o ir vieta iš esmės ta pati - Lietuva.

Skiriasi laikas. Naciams ir skautams gal naujiena, bet mes gyvename tam tikrame erdvės kampe tam tikru laiku. Prieš dešimt metų litas buvo bevertis pinigas, užtat dabar - antikvarinė retenybė. Arba atvirkščiai - prieš 30 metų kūjis ir pjautuvas mums buvo paprasčiausi daiktai, bet štai dabar tuos daiktus bijom sudėti kartu, nes šalia tie daiktai reikštų draudžiamą simbolį ir vieną negerą BK straipsnį.

Su Rokiškio svastika viskas taip pat. Kai 1928 metais miestas statė laisvės paminklą, jam svastika buvo senas, nepaprastai seniai baltų žinomas ugnies rato, šviesos, kaitos simbolis. Antanui Smetonai gal reiškė šį tą daugiau, gal priminė jam "stiprius Europos vyrus" Musolinį ir Hitlerį, dabar sunku pasakyti. Bet miesto žmonėms - tikrai ne. Ir mano močiutė, ausdama svastikas į savo audimą, nebuvo nacė ar žydšaudė. Jos audiniai dabar man primena ją, bet ne galvažudžius.

Žydšaudžiai ženklą pavogė gerokai vėliau ir pavertė jį visai kitu - smurto, genocido ir beprotybės simboliu. Nuo tada piešiama svastika jau reiškia kitus dalykus.

Štai vienas ženklas, bet simboliai du.

Vieta ta pati, bet laikas jau ne tas pats. Šiandien senovės mėgėjas gali ant sienos piešti ugnies ir šviesos simbolį, o mes priėję matysim žydšaudžių ženklą - mirties ir žiaurumo simbolį. Senovės mėgėjas ir nepaišys. Tokį ženklą paišys senovės mėgėju apsimetęs nacis.Tai jų mėgstamas triukas.

O aš nenoriu sutapti su jais - su naciais, su žydšaudžias, su nacionalistais. Man jų "garbės" svastika - pati didžiausia gėda.

Štai kodėl galiu sėdėti prie seno laisvės paminklo su ugnies ir šviesos simboliu, ramus pozuoti fotografui. Užtat dabartinių nacių simbolikos neimsiu į tualetą.