Su Ozyrio, Dioniso, Krišnos, Kristaus ir Saulės gimtadieniu!

Kategorijos: 

 

Šiadien gavau protingą sveikinimą. Senas draugas pasveikino mane su saulėgrįžos diena.

Saulė sugrįžta, diena vėl ilgėja, ir jokių užuominų apie Dievo Dzeuso ir nekaltos mergelės, Tebų karalinės  Semelės, sūnų Dionisą, kuris versdavo vandenį vynu, o miręs trečią dieną prisikėlė iš mirusiųjų. Su tuo mirimu ir prisikėlimu prieš tai lygiai taip pat buvo atsitikę egiptiečiui kolegai Ozyriui, dar anksčiau - indų  Krišnai… Vėliau tą atsinaujinančio gyvenimo istoriją nukopijavo romėnų Kristus, iš graikų kaimyno perėmęs dar ir polinkį vynui.

O visi jie kartu reiškia kiekvienais metais vis numirštančią ir po trijų dienų vėl prisikeliančią Saulę, nepaliaujamą metų laikų, gyvybės - mirties nenutrūkstamą kaitą.

Ir visai nesvarbu, ar melsis dėl Saulės grįžimo pagoniai, ar giedos jie savo trobelėse Advento giesmes “Saulele, močiute, sugrįžk, sugrįžk!”, ar laikys paauksuotuose rūmuose pompastiškas savo mišias Vatikano didikas, ar barškės savo varpeliais basi krišnaistai - Saulelė tikrai sugrįš. Nebijokite - grįš, saulė eina ratu ir visai nepriklauso nuo mūsų fantazijų.

Kaip gerai, kad ji nepaklūsta Sinodui! Būkit ir jūs laisvi nuo fobijų.

Komentarai

Aš irgi

buvau susižavėjęs "Zeitgeist" filmais, netgi nusipirkau krūvą dvd laikmenų ir norėjau įrašyti abu filmus ir padalinti žmonėms, tiksliau galvojau į pašto dėžutes pamėtit. Bet taip ir neįrašiau nė vieno į laikmeną.

Nesupratau

O kuo čia dėtas zeitgeist? Neblogas intelektualinis judėjimas, bet nematau ryšio su paskelbtu straipsniu.

Kuo čia dėtas "zeitgeist"

Lygtais pirmame filme šnekama apie religiją. Pagalvojau kelios pateiktos mintys yra iš to filmo.

Aha, pagaliau aiški

Aha, pagaliau aiški autoritarinė nuostata. Svarbu ne straipsnyje paskelbta tiesa (arba netiesa), bet šaltinis, iš kurio galėjo būti gauta informacija. Bet ir vėl susimovei.

Apie tai, kad Jėzaus istorija labai panaši į jo pirmtako graiko Dionizo, išgirdau dar Vilniaus universitete, studijuodamas antikinę literatūrą. Tada pamaniau, kad tai - ateistų melas. Vėliau paaiškėjo, kad melavo ne ateistai, tai kunigai meluoja apie kriškčionybės tariamą "unikalumą". Apie Krišną ir kitus dievažmogius radau religijotyros knygose, kai pradėjau savarankiškai studijuoti šį socialinį mokslą. Tada daug kas paaiškėjo. Jėzaus "unikalioji" istorija - tai nuvalkiota ir daugelio pagoniškų tautų sekama legenda, ji tiek pat bendra, kaip ir bendrieji saulės simboliai - kryžius bei svastika. Apie tuos esu rašęs straipsnyje "Raktas į tavo pasąmonę". Atrodo, jis yra šioje svetainėje, gali pasiieškoti.

Nieko keisto, kad šitą lengvai prieinamą informaciją sužinojo ir kažkurio filmo autoriai. Ją nesunkiai gali susirankioti ir wikipedijose. Žodžiu, tai nėra kažkurio režisieriaus ar rašytojo sugalvotas dalykas, tai - elementarios žinios, kurios vidutinio išprusimo žmogui nėra jokia paslaptis.

Tęsdamas dievažmogių temą, turiu pasakyti, kad beveik visų tautų dievai mėgo gulinėti su žemės moterimis ir daryti joms vaikus. Graikai turėjo ne tik Dionisą, bet ir Prometėją bei daugelį kitų dievažmogių. Tai - gana logiška erotinė fantazija. Kadangi visi dievai turi žmogišką pavidalą (Biblijoje sakoma atvirkščiai - žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, bet tai yra tas pats), tai jie turi ir visus organus, kuriuos turime mes, įskaitant ir lytinius. Jiems taip pat būna erekcija, jie geidžia moterų, atlieka su jomis lytinį aktą, apvaisina jas. Žydai ir musulmonai, kurie remiasi ta pačia Biblija, nė už ką nesutinka, kad Jahvė būtų įtaisęs vaiką žydei Marijai, o štai krikščioniai perėmė kaimyninių pagoniškų tautų legendas.

Nesuprantu,

prie ko čia autoritarinė nuostata ir prielaida kad kelios pateiktos mintys yra iš "Zeitgeist" filmo? Ir prie ko čia straipsnio turinys jei komentaras buvo apie tai jog informacijos šaltinis yra filmas, kurį ir aš mačiau?

Nesupranti todėl, kad neturi

Nesupranti todėl, kad neturi žinių, kas tas autoritarizmas ir autoritarinis įrodinėjimo būdas. Tau reikia šviestis, lavintis, ir tik po to leistis į diskusijas.

Autoritaras visą dėmesį sutelkia ne į turinį, bet į autorių. Kai palaiko turinį, remiasi autoriaus autoritetu (tarkim, katalikų teologai besąlygiškai remiasi popiežiaus "autoritetu"). Kai turiniui nepritaria, puola ne turinį (jo paprastai negali nuginčyti), bet patį autorių. Pastarasis būdas vadinamas įrodinėjimu į autorių, abu būdai laikomi logine įrodinėjimo klaida. Žodžiu, autoritarui nėra svarbu, KAS SAKOMA, jam daug svarbiau, KAS SAKO. Taip susimovei ir tu, kai tau, skaitant mano straipsnį, pasivaideno kažkoks filmas.

Autoritariniam priešingas yra analitinis (mokslinis) įrodinėjimo būdas, jam remtis reikalinga demokratiška mąstysena (tokio tipo žmonėms nelabai svarbu, KAS sako - profesorius ar valytojas, jiems svarbiau, KĄ tas profesorius ar valytoja sako). Mąstymo būdas yra labai svarbus skiriamasis žmogaus bruožas, jį labai lengva pamatyti komentaruose ir kituose pasisakymuose, jį labai sunku nuslėpti nuo kitų, jis prasikiša netgi smulkmenose. Autoritariškai auklėjami žmonės paprastai užauga autoritarais. Nesu sutikęs nei vieno bažnytininko ar davatkos, kuriam kunigų profkė arba bažnyčia būtų išugdžiusi demokratišką (analitinę) mąstyseną.

Mano svetainėje draudžiamas įrodinėjimas į autorių. Kai tik užsipuolamas autorius, komentaras trinamas, o adresas blokuojamas.