Absurdo spąstai

Kategorijos: 

- Petrai, ar neparankiotum Biblijos citatų, kur dievas, kaip tu sakei, liepė akmenimis užmušti žmogų, kam jis dirbo per šabą, išnaikinti kažkokias nukariautas tautas ir netgi žydus, jeigu jie atsimetė nuo tikrosios religijos, nusmeigti ir sudeginti nuosavą vaiką?..

- Galėti, aišku, galėčiau. Sėsčiau ir padaryčiau. O kam tau reikia?

- Noriu parodyti vienai davatkai. Aš jai sakiau, bet ji netiki, sako, Petras pliurpia nesąmones...

- Ak, davatkai!.. - nusijuokiau.

Žinoma, nesutikau. Davatkai rink nerinkęs, rodyk nerodęs - vis tiek nematys ir negirdės. Juk tam ir tikėjimas.

Prisimenu vieną nuotykį su pažįstamu vegetaru. Jis aiškiai buvo neskaitęs Biblijos, ir man pradėjo aiškinti, kad dievas draudęs žudyti ir liepęs būti vegetarais. Tada dar nežinojau, kad vegetarizmas yra psichikos sutrukimas, maniau, kad žmonės kalba iš nežinojimo, tai  galima jiems pasakyti, kas Biblijoj iš tiesų yra parašyta.

Aš tam žmogui paaiškinau, kad Biblijoje, ypač - Kunigų knygoje, yra detaliai aprašytą, kaip gyvuliai ir paukščiai turi būti skerdžiami. Tada jis manęs paprašė citatų. Parinkau. Bet jis abejojo. Girdi, dievas apskritai draudęs žudyti...

Turėjau aiškinti, kad dievas apskritai žudyti nedraudė, jis netgi liepdavo žudyti ištisas tautas, įskaitant moteris ir vaikus, o kartais įsakydavo išnaikinti ir jų gyvulius. Vegetaras vėl paprašė citatų. Vėl pririnkau. O tada jis netikėtai pasuko kalbą, kad Kristus tikrai buvęs vegetaras - nevalgęs mėsos ir netgi žuvies.

Vėl parodžiau vietas evangelijose, kur Jėzus valgė žuvį ir mokiniams liepė paruošti avinėlį Velykų vakarienei. Tada vegetaras pareiškė, kad vertimas gali būti klaidingas, o aš staiga supratau, su kuo esu susidūręs. Nepakliūkit į tokius spąstus ir jūs.

Tikėjimas - tai įsitikinimas be argumentų, todėl jokie argumentai jo neįveiks. O tas vegetaras atkakliai dar vis mėgino atvesti mane į savo tikėjimą, ir aš išvengiau beprasmiško ginčo tik tada, kai pasiunčiau psichopatą laaaaabai toli.

Nuo tada - jokių diskusijų su vegetarais, davatkomis, alkoholikais, narkomanais ir kitais tikinčiaisiais.

Nevark ir tu, mano drauge!