Alius Sakinis apie lygybę

Kategorijos: 

Mes visi po truputį dalyvaujame lovio dalybose. Net aš, nebūdamas Seimo nariu.
Žinoma, negerai, kad šeimininkas suka nuo manęs honorarą, bet aš, skyriaus viršininkas, galiu paspausti savo veltėdžius. Man atrodo, ir taip jiems per daug moka.
Labai negerai, kad mus, lietuvius, Europa panaudoja kaip pusdykę darbo jėgą. Juk mes, šiaip ar taip, Europos centre, krikščioniai, o ne kokie turkai. Galų gale, mes baltieji, o ne siauraakiai kinai. Kokiems nigeriams tikrai reikėtų mokėti mažiau.
Jokiu būdu nesu už lyčių nelygybę, bet, kai gerai pagalvoji, tai juk boboms užtenka mažiau, jeigu vyrai daugiau parneša.
Aš apskritai už lygybę, bet visi vienodi būti negalime. Daugeliu klausimų galėčiau sukirsti profesorių, bet suprantu, kad kaimo runkelis mums niekada neprilygs. Daržovei užtenka žemės ir vandens, o protinio darbo žmonių poreikiai daug didesni. Būtų labai neteisinga drambliui duoti šieno tiek pat, kaip pelei.
Taigi aš už teisingas dalybas ir reikalauju, kad manęs nelaikytų ubagu. Man turi duoti tiek pat, kaip ir tiems, kurie ima daugiau.