Antrą sykį - ant to paties Sąjūdžio?

Kategorijos: 

Žiūriu, apaštalai Lietuvos likučius kviečia į naują Sąjūdį. Kažko nesuprantu.
Jeigu anas Sąjūdis, kurio didįjį jubiliejų mūsų aukštuomenė taip iškilmingai atšventė, tiek daug ir taip gerai viską padarė, tai kam mums reikalingas dar vienas? Kad padarytų dar daugiau ir dar geriau?
Ką čia geriau padarysi... Juk ištrūkome iš Sovietų Sojuzo ir iškovojome teisę stoti į Eurosajuzo tautų gretas, išvijome svetimųjų kariuomenę, įsileidome kitą, su kuria, žiūrėk, dar nukariausime Rusiją. Sudaužėme geležinę uždangą ir dabar galim pabėgti iš Lietuvos į kitas pasaulio šalis, kur ne taip išsivysčiusios kainos. Ko mums daugiau? Ak taip, dar juk turime demokratiją, galime išsirinkti ką nors iš aukštuomenės, dar turime žodžio laisvę girti kiek telpa savo aukštuomenę ir griežtai, principingai kritikuoti buvusių okupantų išsigimusią tvarką.
Argi mažai išsvajotos laisvės? Nekritikuok NATO, Eurosajuzo, euro, neburbėk dėl žemės pardavimo užsieniečiams, nelaikyk namuose draudžiamų knygų, nekišk kur nereikia nosies, ir niekam nekliūsi, niekas už nieką tavęs nebaus ir net neįtars.
Tai ką tam kitam Sąjūdžiui liko daryti?