Apie išprusimo žalą ir nemokėjimo naudą

Kategorijos: 

Didžiausias visų laikų filosofas man iki šiol buvo Mažeikis. Bet štai nauja žvaigždė virš Daukanto aikštės! Jis pirmas iš visų Lietuvos šviesulių atvirai prabilo apie išprusimo žalą ir nemokėjimo naudą. Tai mokslo vyras superdocentas Mantas Martišius. Nemokėdama rusiškai, tauta išsisuktų nuo Putino. Auksinė mintis.

Tokie dozatoriai būtų puiki apsauga nuo pašalinų žinių.
Žinios darosi pavojingos. Kol žmonės nemokėjo skaityti, nebuvo tiek bledstvos. Nuo žinojimo nyksta tikėjimas, blanksta patriotizmas, į patriotų galvas įsimeta neaprobuota mintis. Lietuvos universitetai turi daryti viską, kad apsaugotų tautą nuo išprusimo. Tik tamsi, bemokslė ir paklusni tauta išvengs svetimos propagandos ir išsaugos patriotizmą!
Iš visų kalbų pati žalingiausia, aišku, rusų kalbą. Bet erezija plinta ir kitomis kalbomis. Angliškai kalba ne tik Nobelio taikos premijos laureatas Obama, bet ir eretikas Žakas Fresko. O raudonieji Petras Cvirka, Salomėja Nėris, Juozas Baltušis?.. Jie rašė lietuviškai.
Taigi neužtenka tautą apsaugoti nuo pavojingų kalbų. Apsaugoti ją reikėtų nuo rašto. Jeigu piliečiai nemokėtų skaityti, kaip juos pasiektų svetima propaganda? Kaip jie skaitytų Cvirką, iš kur žinotų apie rusus Dostojevskį ar Putiną?
Išprusimas kenkia ne tik švietimo bei mokslo įstaigoms, bet ir visai valstybei. Laikas nustatyti maksimalų leistiną išprusimo lygį visiems valstybės tarnautojams, įskaitant filosofinio fronto karius. Išprusimo vienetus pavadinę Mažeikiais arba Martišiais, galėtume puikiai kontroliuoti procesą. Tarkime, leistina maksimali policijos snukdaužio išprusimo norma - 5 Mažeikiai arba 4 Martišiai, o kylant karjeros laiptais aukštyn, išprusimo norma turėtų mažėti iki vieno Mažeikio (profesorius) arba vieno Martišiaus (docentas).
Bet nekalbėkim ir nerašykim viešai. Kaip sakė tautinės filosofijos patriarchas Mažeikis, tuo gali pasinaudoti Putino propaganda. Vien dėl Putino nemuškime antihitlerinės koalicijos veteranų, nekelkim labai aukštai savo svastikų ir atvirai nedeklaruokim fašizmo. Priešas nesnaudžia ir pasinaudoja mūsų darbais. Todėl ir Martišiaus edukacines įžvalgas reikėtų įslaptinti. Ar neužtektų, kad tai žinotų jis pats, Grybauskaitė ir dar keli docentai?

Komentarai

Klausimas

Petrai, su visa derama pagarba klausiu - kada žadi grįžt prie senos vagos - visokiausių naudingų išradimų ir pan. konstravimo ir aprašymo ? Ar visgi politika ir religija paėmė viršų ? :-)

Laukiu tavo komandos

O kada tu, patriote, nurodysi, tada ir sugrįšiu.

Tark žodį, ir nustosiu piktžodžiauti prieš tavo mylimą ožį bei jo partinę bažnyčią.