Patriotizmas - idiotizmas?

Kategorijos: 

Ar visada galima sakyti, kad patriotas - tai bukagalvis?
Su patriotizmu yra vienas toks paradoksas, kitaip sakant, dvilypumas. Tas žodis reikštų meilę tėvynei, bet tėvynė gali reikšti du dalykus.
Tėvynę galime suvokti kaip savo kraštą, savo gimtinę, savo įprastą kalbą, sau artimus žmones. Mylėti tai - natūralus jausmas. Išvykę toliau, pasiilgstame saviškių, o sugrįžę nuoširdžiai džiaugiamės. Tai - prigimtis, ji nieko bendro neturi su ideologija.
Kita tėvynės reikšmė - valstybė, kitaip sakant, politinė organizacija, prievartos struktūra. Jos simboliai yra vėliavos, himnai, įvairūs garbinami stabai, uniformos...
Dvaro filosofai ir propagandistai tas dvi sąvokas sąmoningai maišo ir painioja, tapatina. Neišprusęs pilietis ima tikėti, kad jis myli valstybę. Išeitų, jis myli policiją, teismus, mokesčių inspekciją, kalėjimus?.. Nuo tokio klausimo patriotai pasiunta, jie ima šaukti, kad aš esu cinikas.
Taigi šių dienų patriotas - tai sujaukto proto žmogus, kuris deklaruoja neįmanomą meilę struktūrai, simboliams, bet ne savo kraštui ir ne žmonėms. Tikėti patrioto meile yra tas pats, kas spausti vašką iš visiems gerai žinomos medžiagos. Jo tariama "meilė" dažniausiai pasireiškia neapykanta kitiems ir kitokiems.
Tokie patriotai - tai iš tiesų sužalotos psichikos žmonės, neapykantą ir agresiją laikantys meile.
O tie, kurie myli?..
Jie net nesako, kad yra patriotai. Kam juos tapatinti su bukagalviais?

Komentarai

O aš galvoju...

,,Taigi šių dienų patriotas - tai sujaukto proto žmogus, kuris deklaruoja neįmanomą meilę struktūrai, simboliams, bet ne savo kraštui ir ne žmonėms. Tikėti patrioto meile yra tas pats, kas spausti vašką iš visiems gerai žinomos medžiagos. Jo tariama "meilė" dažniausiai pasireiškia neapykanta kitiems ir kitokiems''.
------------------------
Liūdna dabartis, kai galėtų būti visai kitaip. Meilė savo žemei, savo Tėvynei, savo žmonėsms - neišrėkiama ant kiekvieno kampo, ja nesiekiama naudos. Tai yra nenusakoma, nes ji - MEILĖ.

Išdrįsau parašyti, nes noriu padėkoti už įdomias mintis.

Pagarbiai

Patriotizmas - idiotizmas

Šiaip, smagi svetainė. Malonu tokiom esant, bet šio straipsnio mintims ne visiškai pritariu. Deja, jame jaučiasi toji neapykanta savam kraštui. Policija - tai mūsų kaimynai, mūsų kraštas. Žmonės. Draugai. O uniformos, himnai, simboliai, tai mūsų visų tapatumas. Nes tikrojo trūksta. Reikia save išskirti iš aplinkos - Rytų šalys, deja, pagal daugelį korupcijos indeksų labai nuo mūsų atsilieka ir toji policija padeda mums kilti reitingais aukštyn. Jeigu mes jų visų nekęsim, sugrįšim kur buvę. O kaip ten buvo, neaišku, aišku tik, kad sugrįžtume tikrai ne į geresnius laikus. Manau, tikėtivaldžia (ne aklai, kritiškai, beabejo) yra būtina. O tikėjimas ir yra meilė. Manau, nereiktų taip savęs nuvertint ir bijot. Sėkmės rašant puikius straipsnius!

Štai patriotizmas - idiotizmas!

Tikrai, labai dažnai  patriotas - tai idiotas. O šis bevardis, beveidis komentarą parašęs anoniminis Patriotas dar ir haliucinacijų kamuojamas psichas. Štai jam pasivaideno mano "neapykanta" savam kraštui. Iš kur jam tokios haliucinacijos? Gali būti, Patriotas vartoja tam tikrų patriotinių medžiagų, bet greičiausiai dėl įgimto ar įgyto idiotizmo vargšelis neįstengia perskaityti, kas rašoma ir niekaip negali skirti krašto nuo politinės sistemos, kuri dar vadinama valstybės struktūra. Kaip tik tam yra skirtas šis mano straipsnis: skirkime patriotizmą - meilę savam kraštui nuo patriotizmo - idiotizmo, kuris tėra nuolankumas politinei struktūrai, kitaip sakant, valstybei.

Dėl protinių sutrikimų Patriotas tikriausiai neprisimena, kad visai neseniai mūsų krašte buvo visai kita politinė sistema, bet mūsų kraštas, jo žmonės buvo tie patys. Kas savo kraštą, savo žmones mylėjo tada, neniekina jų ir dabar, nevadina jų "sovietinėmis atgyvenomis" ir panašiai.

O štai Patriotai - idiotai ir tada uoliai "mylėjo" aną politinę struktūrą, ir dabar lygiai taip pat garbina naująją. Patriotai - idiotai vertė garbinti aną politinę sistemą ir skundė kaimynus dėl nepakankamo lojalumo. Tą patį jie daro dabar. Tai - pati šlykščiausia, pati pavojingiausia gyvulių veislė. Su kokia nors meile tai nieko bendro neturi.